Hospodářský dopad pandemie covid-19 je mnohem horší než dopad finanční krize v roce 2008.  Vlna, která přišla naráz, zasáhla téměř každý průmyslový sektor a region v Německu a stejně tak i jeho hlavní obchodní partnery. Virus změní Německo a zbytek Evropy, včetně regulačních struktur. Od státu se více než kdy jindy očekává, že bude jednat jako krizový manažer. Vlády se pokoušejí zejména zpomalit šíření pandemie a podnikají kroky k omezení svého hospodářského propadu. Jsou nutná nekonvenční opatření, aby se zabránilo dlouhodobému zastavení německé ekonomiky.

Autoři David Gregosz, Thomas Köster, Oliver Morwinsky a Martin Schebesta ukazují, jak ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zajistit, aby tato opatření nepoškozovala liberální demokracii ani nenarušovala sociálně-tržní hospodářství. I přes nejistotu ohledně vývoje pandemie musíme udržet náš ekonomický a politický směr a jakmile se vše v oblasti veřejného zdraví uklidní, musí světové společenství podniknout kroky k navrácení ekonomiky na úroveň před krizí.

Doporučení:

  • Řešte nejistoty, stanovte realistická očekávání.
  • Neopouštějte základy regulační politiky.
  • Dočasná opatření musí zůstat výjimkou, připravme se na obnovení pozastavených pravidel.
  • Posilme eurozónu jako geopolitický nástroj.
  • Využijme příležitosti ke zvýšení digitalizace a zlepšení slabých stránek.
  • Odmítněme neopodstatněnou kritiku globalizace a kapitalismu, prozkoumejme dodavatelské řetězce.
  • Prozkoumejte roli Číny jako globálního hráče a vyžadujte zodpovědnost.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde:TOPAZ PP 2020_06 Koronavirus infikuje globální ekonomiku- Ekonomický dopad nepředvídatelné pandemie.pdf