„Podle Eurostatu udělila EU27 v roce 2019 status ochrany 295 800 žadatelům o azyl.  Ve srovnání s rokem 2018 (316 200) byl celkový počet osob, kterým byl přiznán status ochrany, snížen o 6 %.  EU navíc v roce 2019 přijala 21 200 přesídlených uprchlíků“.

Nabízíme ke stažení překlad přehledu aktuálního stavu migrace v Evropě za duben 2020 z dílny WMCES.
Autorem textu je Vít Novotný – vedoucí výzkumný pracovník a expert na migraci v Centru pro Evropská studia Wilfrieda Martense.