Úvod / O nás

O nás

TOPAZ je think-tankem politické strany TOP 09.

TOPAZ, z.s. byl založen v dubnu 2012 jako občanské sdružení, dnes funguje jako spolek.

Posláním TOPAZu je přenášet konzervativní ideje na širší stranickou i nestranickou veřejnost a pokračovat v aktivitách, které v minulých letech koordinovala interní komise TOP 09 pro vzdělávání. Náplní činnosti spolku je debata o celospolečenských tématech s nezávislými odborníky, spolupráce s expertními komisemi TOP 09, fundraising, vytváření názorových alternativ k výstupům veřejné správy a tvorba analytických a koncepčních materiálů pojednávajících o jednotlivých problematikách a navrhujících způsoby řešení.

Vznik TOPAZu jako vzdělávací platformy politické strany byl inspirován obdobnými projekty v zahraničí, například Politickou akademií Rakouské lidové strany (ÖVP) či Nadací Konrada Adenauera s vazbou na německou Křesťanskodemokratickou unii (CDU).

Partnery TOPAZu jsou politická nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, think-tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European studies, Hanns-Seidel-Stiftung a International Republican Institute.

Náš tým

Eva Šafránková

výkonná ředitelka, předsedkyně výkonné rady

Eva Šafránková

 • Vzdělání: Vystudovala obor Sociální a kulturní antropologii na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během studia absolvovala stáže na Durham University ve Velké Británii, Central European University v Budapešti a byla též stipendistkou Fulbrightovy nadace na New York University v New Yorku. 
 • Profesní život: Vyučovala na Katedře antropologie a Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni, deset let pracovala na nejrůznějších pozicích pro Festival českých filmů Finále a v posledních 14 letech se na nejrůznějších pozicích věnuje české a evropské politice. Pracovala jako asistentka poslance, náměstka hejtmanky, volební a PR manažerka či specialistka na zahraniční a přeshraniční komunikaci v rámci sítě stran frakce Evropské lidové strany. 

Email: eva.safrankova@top-az.eu

Marek Ženíšek

ředitel spolku, místopředseda výkonné rady

Marek Ženíšek

Marek Ženíšek se narodil  se v roce 1978 v Plzni, kde také studoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity. V Praze vystudoval Fakultu sociálních věd UK.

V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie. Je autorem několika knih a odborných textů. Od roku 2003 do roku 2017  přednášel na Katedře politologie a mezinárodních vztahů v Plzni.

V roce 2008 byl jmenován náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast mezinárodní sekce a také vězeňství. Od začátku roku 2012 do podzimu 2013 zastával pozici 1. náměstka ministra zdravotnictví.

Stál u zrodu dlouhodobého projektu Reforma psychiatrické péče v ČR. Za tuto činnost  v roce 2019 obdržel od odborné společnosti Medaili za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR.

V letech 2013-2017  byl poslancem Parlamentu ČR za Plzeňský kraj. V Poslanecké sněmovně působil ve výborech pro obranu a pro evropské záležitosti. V tomto období  byl také členem Stálé delegace Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Od ledna 2018 až do února 2019 zastával funkci proděkana Fakulty zdravotnických studií v Plzni. V současnosti je výkonným ředitelem politického institutu TOPAZ.

Deset let byl místopředsedou TOP 09 (2015-2017 jejím 1. místopředsedou).

Od roku 2020 byl náměstkem hejtmanky pro kulturu a památkovou péči v Plzeňském kraji.

V roce 2021 byl zvolen poslancem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde mimo jiné zastávám funkci předsedy Zahraničního výboru.

Marek Ženíšek je ženatý a mám syna Matěje a dceru Rebeku.

Lucie Tungul

Předsedkyně akademické rady

Lucie Tungul

 • Narozena: 1977
 • Vzdělání: vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Profesní život: Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době je vedoucí výzkumu v think-tanku TOPAZ, je členkou Akademické rady evropského think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a vyučuje evropské politiky a mezinárodní vztahy na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se na evropskou integraci, zejména europeizaci, demokratizaci, ekonomické politiky EU, její rozhodovací procesy, migraci a otázku identity v postfaktuální době. Dále se věnuje politické situaci v Turecku a jeho sousedství.
Šárka Exnarová

Vedoucí kanceláře, projektová manažerka

Šárka Exnarová

Email:sarka.exnarova@top-az.eu

Mobil:+420 773 536 691

Tel:

Akademická rada

Lucie Tungul

Předsedkyně akademické rady

Lucie Tungul

 • Narozena: 1977
 • Vzdělání: vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Profesní život: Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době je vedoucí výzkumu v think-tanku TOPAZ, je členkou Akademické rady evropského think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a vyučuje evropské politiky a mezinárodní vztahy na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se na evropskou integraci, zejména europeizaci, demokratizaci, ekonomické politiky EU, její rozhodovací procesy, migraci a otázku identity v postfaktuální době. Dále se věnuje politické situaci v Turecku a jeho sousedství.
Hynek Jeřábek

člen Akademické rady

Hynek Jeřábek

Hynek Jeřábek byl po absolutoriu sociologie na Filozofické fakultě UK zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Od roku 1990 působí na Fakultě sociálních věd UK v Praze, kde se stal nejprve docentem a později profesorem a šest let zde vedl Institut sociologických studií. Ve své odborné práci se zaměřuje na metodologii a historii sociologického výzkumu, komunikační výzkum a solidární pomoc, je autorem desítek studií a projektů jako např. Občan a radnice – konflikt nebo partnerství, Péče o staré lidi v rodině, ale také 11. září – Mezinárodní internetový komunikační výzkum.

Jakub Lepš

člen Akademické rady

Jakub Lepš

Jakub Lepš je od roku 2010 členem TOP 09, v současnosti je místopředsedou krajské organizace TOP 09 Praha a členem republikového předsednictva TOP 09. V letech 2014 – 2021 byl uvolněným místostarostou Prahy 11, v současnosti je zastupitelem Prahy 11 i zastupitelem hl. m. Praha. Vyučuje několik přednášek na University of New York in Prague (UNYP), které se zabývají globalizací a americkým politickým systémem. V minulosti na UNYP též přednášel o Číně a jihovýchodní Asii. Je absolventem Univerzity Karlovy, kde získal titul Bc. na Institutu ekonomických studií a následně titul Mgr. na Katedře amerických studiích. Na Univerzitě Karlově přednášel 15 let o čínsko-amerických vztazích. Kromě toho studoval na středoevropské univerzitě v Budapešti (M.A. z politologie) a strávil jeden rok na Georgia Institute of Technology (Sam Nunn School) jako výzkumný pracovník díky Fulbrightovu stipendiu. Domácí dění v USA i americkou zahraniční politiku pravidelně komentuje v českých a slovenských médiích. 

Zdeněk Tůma

člen Akademické rady

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduální studium dokončil na Československé akademii věd. Nadále přednáší na IES FSV UK, soustředí se především na oblast měnové politiky a finanční regulace. Začátkem roku 1999 byl jmenován viceguvernérem České národní banky, od roku 2000 do 2010 pak zastával pozici guvernéra. Po ukončení mandátu v ČNB se stal partnerem ve společnosti KPMG Česká republika. V současné době je předsedou dozorčí rady ČSOB. Je místopředsedou správní rady gymnázia English College in Prague, členem dozorčí rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové, členem Vědecké rady Jihočeské univerzity a členem akademické rady politického institutu TOPAZ.  

 

Michael Romancov

člen Akademické rady

Michael Romancov

Michael Romancov vystudoval učitelství (občanská nauka) na Pedagogické fakultě UK a politologii na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1998 dodnes působí na Institutu politologických studií FSV UK, kde se věnuje politické geografii, geopolitice a Rusku. V letech 2001-2007 rovněž působil na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě filozofické, ZČU v Plzni. V letech 2007 – 2023 na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem a Deníkem N. 

Je aktivní na sociální síti X (dříve Twitter) jako @MichaelRoamancov, všechny jeho mediální výstupy jsou k nahlédnutí na www.romancov.cz 

Miroslav Zámečník

člen Akademické rady

Miroslav Zámečník

 • Narozen: 24. února 1962
 • Vzdělání: v roce 1984 absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu, obor zahraniční vztahy
 • Profesní život: je ekonomickým konzultantem, v roce 2009 byl členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Od roku 2001 působí jako konzultant v oblasti finanční restrukturalizace a reorganizace insolventních podniků, firemních fúzi a akvizic. Druhým oborem jeho specializace je problematika zdravotních systémů, financování a ekonomiky zdravotnictví. Těmto tématům se věnuje také jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů (Justiční akademie, České manažerské centrum) a přednáší v ČR i zahraničí. V minulosti byl například vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava Havla, vyjednávačem Středoevropské zóny volného obchodu, zástupcem České republiky ve Světové bance a náměstkem ředitele Konsolidační banky.
Ladislav Cabada

ČLEN AKADEMICKÉ RADY

Ladislav Cabada

Ladislav Cabada je profesorem politologie na Metropolitní univerzitě Praha, kde působí i jako prorektor pro tvůrčí činnost, kvalitu a rozvoj, a také mimořádným profesorem na Fakultě aplikovaných sociálních věd ve slovinské Nové Gorici. Od května 2021 působí ve dvanáctičlenném výkonném výboru Evropského konsorcia pro politické vědy (ECPR). Ve svém výzkumu se zaměřuje především na komparativní politologii středovýchodní Evropy, regionalismus a rozvojová studia, evropeizaci, euroskepticismus a politickou antropologii. 

Ondřej Schneider

člen akademické rady

Ondřej Schneider

Ondřej Schneider je ekonom a vysokoškolský učitel, od roku 2008 žije převážně v USA. Od roku 2021 je vedoucím ekonomem pro subsaharskou Afriku v International Finance Corporation a vedoucím týmu makro-finančních modelů v rozvíjejících se ekonomikách. Má zkušenosti z univerzit v Evropě, USA i Asie. Od roku 2006 je docentem Karlovy Univerzity. Je spolupracovník Světové banky, OECD, specialista na mezinárodní ekonomii, veřejné rozpočty a důchodové systémy. Dřívešéfredaktor, nyní editor ekonomického časopisu Czech Journal of Econocs and Finance.

Jakub Hruška

ČLEN AKADEMICKÉ RADY

Jakub Hruška

Od absolutoria na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracuje jako přírodovědec a vysokoškolský profesor zkoumající vliv lidské činnosti na půdy, vody a lesy. Začínal výzkumem vlivu kyselých dešťů na lesy, půdy a vody severního pohraničí, dnes se věnuje zejména změnám způsobeným klimatickou změnou a dlouhodobě nevhodným lesním hospodařením. Je členem Rady NP Šumava, Krkonošského národního parku, vědecké rady Fakulty životního prostředí ČZU a mnoha dalších odborných grémií.

Lucie Komorousová

ČLENKA AKADEMICKÉ RADY

Lucie Komorousová

Vystudovala Chapman University of California, obor Business and Economics – MBA. Od roku 2006 působí ve vzdělávání dospělých i studentů. Zaměřuje se především na praktické využití teoretických znalostí soft skills v praxi. Školila např. na Vysoké škole báňské a Jihočeské univerzitě. V komerční sféře pracovala například v PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., kde vytvářela specializované školení pro konzultanty a mezinárodní externí klientelu. Je zakladatelkou vzdělávací společnosti Core Education, s.r.o., která se zaměřuje na školení soft skills a koučink a vytváří specializovaná školení na míru. V posledních letech se zaměřuje na mediální vzdělávání a prohloubení kritického myšlení dospělých formou školení s příkladovými studiemi s cílem rozšířit povědomí o dezinformačních sděleních v médiích.

Dalibor Roháč

člen akademické rady

Dalibor Roháč

Je Senior Fellow při American Enterprise Institute (AEI), kde se zabývá politickou ekonomií Evropy. Je také výzkumným pracovníkem Centra Wilfrieda Martense pro evropská studia v Bruselu a vedoucím výzkumným pracovníkem pro politiku a mezinárodní vztahy na University of Buckingham ve Velké Británii. Je autorem tří knih včetně nejnovější Governing the EU in an Age of Division (Edward Elgar Publishing, listopad 2022). Jeho první kniha Towards an Imperfect Union: A Conservative Case for the EU (Rowman and Littlefield), byla časopisem Foreign Affairs zařazena na seznam nejlepších knih roku 2016. Roháč psal o evropských záležitostech pro deníky                  The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times, The Daily Telegraph, Financial Times, Foreign Affairs a mnoho dalších. Svědčil v Kongresu, publikoval v odborných časopisech a vystupoval ve zpravodajských relacích včetně BBC, Bloomberg Television, Fox News a Fox Business. Získal doktorát z politické ekonomie na King’s College London.

Lubor Lacina

člen akademické rady

Lubor Lacina

Narodil se v Přerově. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, v roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Od roku 1992 působí na Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se problematikou měnové integrace, rozpočtu Evropské unie a členství České republiky v EU. V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 je ředitelem think-tanku Mendelova Evropského centra. Je autorem řady politických dokumentů, které poskytují návrhy na další proces prohloubení hospodářské a politické integrace v EU.

Jaroslav Poláček

člen akademické rady

Jaroslav Poláček

Vystudoval FSV UK, obor masová komunikace. Zabývá se politickým marketingem od roku 2001, kdy se stal členem celostátního volebního štábu Čtyřkoalice. Bezmála dvě desítky let řídí velké i malé týmy lidí ve volebních kampaních. V roce 2009 vedl svou první úspěšnou celostátní kampaň KDU-ČSL do Evropského parlamentu a o rok později se jako volební manažer TOP 09 podílel na vstupu této strany do Sněmovny. Ve své praxi vedl kampaně nejen celostátní, ale i obecní nebo senátní. Jeho rozhled není omezen jen na Českou republiku: jako člen mezinárodního týmu se účastnil seminářů a vyhodnocení voleb v řadě evropských zemí. V roce 2018 založil agenturu PRodukujeme, která se specializuje na politický marketing. Věnuje se projektovému řízení na Akademii múzických umění, kde také přednáší na Katedře produkce DAMU. Napsal knihu Volby v kapse, kapitolu v ročence TOPAZ Bariéry na cestě k digitalizaci nebo v knize Mezinárodní marketing a informační technologie: vybrané kapitoly. Je spoluautorem knihy Internet nejen pro historiky a studie Personalisation in Election Campaigns in the Czech Republic.
Filip Melzer

člen akademické rady

Filip Melzer

Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ve Spolkové republice Německo a na Právnické fakultě Universität Wien v Rakousku, kde se převážně věnoval studiu právní metodologie a soukromého práva. V roce 2002 dokončil postgraduální studium (Magister legum, LL.M.) na Universität Passau v Německu. Postgraduální doktorské studium v oboru občanské právo ukončil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2004. Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát České advokátní komory. Od roku 2010 do roku 2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice, současně se podílel na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva. Od roku 2012 byl nejprve vedoucím, poté členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti, jejímž cílem je pomoci adresátům nové právní úpravy při zavádění rekodifikovaného soukromého práva do právní praxe. Působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je autorem učebnice Metodologie nalézání práva, základy právní argumentace (C. H. Beck, 2. vydání, 2011), je jedním z hlavních redaktorů Velkého komentáře k občanskému zákoníku (Leges, C. H. Beck).

Martina Ochodnická

Členka akademické

Martina Ochodnická

Od roku 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny za TOP 09 a od listopadu 2023 místopředsedkyně TOP 09. Vystudovala Střední hotelovou školu Světlá Velké Meziříčí a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství francouzského a německého jazyka, poté pracovala jako učitelka. V roce 2010 byla zvolena zastupitelkou.

Zdeněk Rod

člen akademické rady

Zdeněk Rod

Působí jako akademicko-vědecký pracovník na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Dále spoluřídí pražskou bezpečnostní konzultační firmu Center for Security Consulting a vyučuje na Katedře bezpečnosti a práva na soukromé vysoké škole Ambis v Praze. V minulosti studoval na univerzitách v Lublani, Budapešti a na Evropské bezpečnostní a obranné akademii v Bruselu a také pracoval na Ministerstvu obrany na oddělení hybridních hrozeb. Specializuje se na bezpečnostní a zahraničně-politické otázky, hybridní hrozby (zejména na dezinformace) a strategickou komunikaci.

Výkonná rada

Eva Šafránková

Eva Šafránková

výkonná ředitelka, předsedkyně výkonné rady
Markéta Pekarová Adamová

Markéta Pekarová Adamová

členka Výkonné rady
Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

členka Výkonné rady
Terezie Radoměřská

Terezie Radoměřská

členka Výkonné rady
Jan Husák

Jan Husák

ČLEN VÝKONNÉ RADY
Jan Chabr

Jan Chabr

člen Výkonné rady
Marek Ženíšek

Marek Ženíšek

ředitel spolku, místopředseda výkonné rady

Zakladatel spolku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

zakladatel spolku