Úvod / O nás

O nás

TOPAZ je think-tankem politické strany TOP 09.

TOPAZ, z.s. byl založen v dubnu 2012 jako občanské sdružení, dnes funguje jako spolek.

Posláním TOPAZu je přenášet konzervativní ideje na širší stranickou i nestranickou veřejnost a pokračovat v aktivitách, které v minulých letech koordinovala interní komise TOP 09 pro vzdělávání. Náplní činnosti spolku je debata o celospolečenských tématech s nezávislými odborníky, spolupráce s expertními komisemi TOP 09, fundraising, vytváření názorových alternativ k výstupům veřejné správy a tvorba analytických a koncepčních materiálů pojednávajících o jednotlivých problematikách a navrhujících způsoby řešení.

Vznik TOPAZu jako vzdělávací platformy politické strany byl inspirován obdobnými projekty v zahraničí, například Politickou akademií Rakouské lidové strany (ÖVP) či Nadací Konrada Adenauera s vazbou na německou Křesťanskodemokratickou unii (CDU).

Partnery TOPAZu jsou politická nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, think-tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European studies, Hanns-Seidel-Stiftung a International Republican Institute.

Náš tým

Karel Schwarzenberg

Prezident spolku

Karel Schwarzenberg

Reda Ifrah

Předseda výkonné rady

Reda Ifrah

 • Narozen: 31. ledna 1984, Bab-El-Oued (Alžírsko)
 • Vzdělání: Palackého univerzita v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně, obor Evropská studia a politologie (Mgr.)
 • Profesní život: v roce 2004 založil cestovní kancelář, mezi lety 2005 a 2012 zastával funkci ředitele neziskové organizace společnosti věnující se evropské problematice. V roce 2009 se podílel na koordinaci Českého předsednictví v Radě EU. Od roku 2012 působil Ministerstvu životního prostředí ČR v sekci fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. V současné době pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
Marek Ženíšek

Výkonný ředitel

Marek Ženíšek

Lucie Tungul

Předsedkyně akademické rady

Lucie Tungul

 • Narozena: 1977
 • Vzdělání: vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Profesní život: Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době je vedoucí výzkumu v think-tanku TOPAZ, je členkou Akademické rady evropského think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a vyučuje evropské politiky a mezinárodní vztahy na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se na evropskou integraci, zejména europeizaci, demokratizaci, ekonomické politiky EU, její rozhodovací procesy, migraci a otázku identity v postfaktuální době. Dále se věnuje politické situaci v Turecku a jeho sousedství.
Jaroslav Poláček

Seniorní analytik

Jaroslav Poláček

 • Narozen: 7. června 1976 v Jilemnici
 • Vzdělání: Bakalářské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd UK v oboru žurnalistika. Na téže fakultě pokračoval v magisterském studiu / obor masová komunikace/. Zároveň studoval na obor historie na FF UK v Praze. Držitel certifikátu ECDL. Absolvent Liberálně-konzervativní akademie.
 • Profesní život: Byl více než patnáct let členem celostátních volebních štábů. V letech 2008 – 2016 vedl volební kampaně v KDU-ČSL a posléze v TOP 09. Založil a vedl analytické oddělení, později pracoval jako zástupce generálního sekretáře a v této pozici pokračoval i v TOP 09.
 • Již v roce 2002 se stal šéfem odborné komise pro informační a komunikační technologie (dále ICT). Je autorem programových dokumentů v této oblasti a částí volebních programů. Dlouhodobě se věnuje tématu eGovernmentu a digitalizaci voleb. Dvakrát byl vládou jmenován členem Rady vlády pro informační společnost. Zorganizoval mezinárodní kongres a světové mistrovství ve zpracování informací.
 • Přednáší politický marketing na univerzitách v Praze i v Brně. Spolu s doc. F. Stellnerem vydal knihu Internet nejen pro historiky. Stal se spoluautorem knihy Mezinárodní marketing a informační technologie – vybrané kapitoly. Publikoval řadu článků na téma ICT. V roce 2017 publikoval práci Bariéry na cestě k digitalizaci a připravil stejnojmenný příspěvek do sborníku Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018 vydaného think-tankem TOPAZ, kde dnes působí jako seniorní analytik.
Monika Žitná

Vedoucí kanceláře, projektová manažerka

Monika Žitná

Email:monika.zitna@top-az.eu

Mobil:+420 777 986 261

Tel:+420 255 790 915

David Štěpán

stážista

David Štěpán

Danagul Alimova

STÁŽISTKA

Danagul Alimova

Bernardeta Bučoková

STÁŽISTKA

Bernardeta Bučoková

Od roku 2019 studuje Politologii na FF UK, je členkou orchestru Cen Paměti národa, zabývající se osudy lidí stíhaných za nedemokratických režimů. Od roku 2020 pracuje na Ministerstvu vnitra ČR.

Akademická rada

Lucie Tungul

Předsedkyně akademické rady

Lucie Tungul

 • Narozena: 1977
 • Vzdělání: vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Profesní život: Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době je vedoucí výzkumu v think-tanku TOPAZ, je členkou Akademické rady evropského think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a vyučuje evropské politiky a mezinárodní vztahy na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se na evropskou integraci, zejména europeizaci, demokratizaci, ekonomické politiky EU, její rozhodovací procesy, migraci a otázku identity v postfaktuální době. Dále se věnuje politické situaci v Turecku a jeho sousedství.
Hynek Jeřábek

člen Akademické rady

Hynek Jeřábek

 • Narozen: 31. prosince 1949, Praha
 • Vzdělání: absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor sociologie (Mgr., PhDr.); Filosofického a Sociologického ústavu Československé akademie věd (CSc.)
 • Profesní život: po absolutoriu sociologie na Filozofické fakultě UK byl zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Od roku 1990 působí na Fakultě sociálních věd UK v Praze, kde se stal nejprve docentem a nyní i profesorem a šest let zde vedl Institut sociologických studií. Absolvoval mnoho zahraničních výzkumných, pracovních a akademických stáží. Ve své odborné práci se zaměřuje na metodologii a historii sociologického výzkumu, komunikační výzkum a solidární pomoc, je autorem desítek studií a projektů jako např. Občan a radnice – konflikt nebo partnerství, Péče o staré lidi v rodině, ale také 11. září – Mezinárodní internetový komunikační výzkum. Vychází také z vědeckých metod klasika komunikačního výzkumu, zakladatele moderní empirické sociologie, Paula Lazarsfelda, o němž rovněž napsal řadu studií a monografií.
Jakub Lepš

člen Akademické rady

Jakub Lepš

Vystudoval bakalářský obor ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský obor americká studia na téže fakultě a magisterský obor politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Též absolvoval dvouměsíční letní školu na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, DC a díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu strávil jeden rok výzkumem na univerzitě Georgia Tech v americké Atlantě.

Mezi roky 2000 a 2014 pracoval pro česko-americkou internetovou firmu EIN News, která se zabývá monitoringem médií a současně externě přednášel na Fakultě sociálních věd UK o čínsko-amerických vztazích. Od roku 2008 až dodnes též přednáší na University of New York in Prague. Taktéž publikuje, a to jak v češtině, tak v angličtině. Jakožto amerikanista je pravidelně zván jako komentátor do médií, zejména do ČT24, dále do Českého rozhlasu nebo do slovenské zpravodajské televize TA3.

Michael Romancov

člen Akademické rady

Michael Romancov

 • Narozen: 19. prosince 1969, Praha
 • Vzdělání: 1988 – 1995 Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta – obor učitelství; pro II. stupeň ZŠ a SŠ, občanská nauka, studium ukončeno SZZk; 1990 – 1994 Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta – katedra politologie; studium ukončeno tzv. postupovou zkouškou (ekvivalent bakalářské zkoušky); 1995 – 1998 Karlova Univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, magisterské studium, ukončeno SZZk, přiznán titul magistr (Mgr. ); 1998 – 2001 Karlova univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, doktorské studium, přiznán titul Ph.D. ve specializaci politická geografie
 • Profesní život: politický geograf a pedagog na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy v Praze a Metropolitní univerzitě v Praze, přispívá do řady českých i zahraničních periodik
Zdeněk Tůma

člen Akademické rady

Zdeněk Tůma

 • Narozen: 19. října 1960, České Budějovice
 • Vzdělání: absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Profesní život: český ekonom, člen vědecké rady ČVUT, v letech 1993–1995 poradce ministra průmyslu a obchodu a následně v letech 1998–1999 působil jako výkonný ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj, kde zastupoval Českou, Slovenskou, Maďarskou a Chorvatskou republiku. Dne 13. února 1999 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem České národní banky a poté 1. prosince 2000 jejím guvernérem. V této funkci byl na další šestileté funkční období opětovně potvrzen a vykonával ji až do 18. června 2010. Současně působil v letech 1999–2001 jako prezident České společnosti ekonomické a v letech 2000–2010 jako guvernér za Českou republiku v Mezinárodním měnovém fondu. Od roku 2004 byl i členem Generální rady v Evropském systému centrálních bank. V letech 2011-2012 byl předsedou finančního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy.
Miroslav Zámečník

člen Akademické rady

Miroslav Zámečník

 • Narozen: 24. února 1962
 • Vzdělání: v roce 1984 absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu, obor zahraniční vztahy
 • Profesní život: je ekonomickým konzultantem, v roce 2009 byl členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Od roku 2001 působí jako konzultant v oblasti finanční restrukturalizace a reorganizace insolventních podniků, firemních fúzi a akvizic. Druhým oborem jeho specializace je problematika zdravotních systémů, financování a ekonomiky zdravotnictví. Těmto tématům se věnuje také jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů (Justiční akademie, České manažerské centrum) a přednáší v ČR i zahraničí. V minulosti byl například vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava Havla, vyjednávačem Středoevropské zóny volného obchodu, zástupcem České republiky ve Světové bance a náměstkem ředitele Konsolidační banky.
Ladislav Cabada

ČLEN AKADEMICKÉ RADY

Ladislav Cabada

· Narozen: 19. listopadu 1973, Kraslice

· Vzdělání: absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie

· Profesní život: Po roční výzkumné stáži na Univerzitě v Lublani (1998-1999) nastoupil jako akademický pracovník a současně vedoucí katedry sociologie a politologie na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl v letech 2005-2009 děkanem Fakulty filozofické. V roce 2010 odešel na Metropolitní univerzitu Praha, kde byl vedoucím univerzitního střediska v Plzni a od roku 2013 prorektorem (tvůrčí činnost, rozvoj, kvalita). Absolvoval řadu zahraničních výzkumných a akademických stáží v Německu, Maďarsku, Jižní Koreji a na Taiwanu. V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006-2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, v letech 2012-2018 byl předsedou Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA). Zabývá se komparativní politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih a více než 100 dalších odborných publikací, z nich cca polovinu v zahraničí.

Ondřej Schneider

ČLEN AKADEMICKÉ RADY

Ondřej Schneider

Ekonom a vysokoškolský učitel, docent na FSV UK. Od roku 2008 žije převážně v USA. Zkušenosti z univerzit v Evropě, USA i Asie. Spolupracovník Světové banky, IFC, OECD, specialista na veřejné rozpočty a důchodové systémy. Dříve šéfredaktor, nyní editor CJEF, impaktovaného ekonomického časopisu.

Výkonná rada

Reda Ifrah

Reda Ifrah

Předseda výkonné rady
Markéta Pekarová Adamová

Markéta Pekarová Adamová

členka Výkonné rady
Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

členka Výkonné rady
Terezie Radoměřská

Terezie Radoměřská

členka Výkonné rady
Jan Husák

Jan Husák

ČLEN VÝKONNÉ RADY
Jan Chabr

Jan Chabr

člen Výkonné rady
Marek Ženíšek

Marek Ženíšek

Výkonný ředitel