Úvod / O nás

O nás

TOPAZ je think-tankem politické strany TOP 09.

TOPAZ, z.s. byl založen v dubnu 2012 jako občanské sdružení, dnes funguje jako spolek.

Posláním TOPAZu je přenášet konzervativní ideje na širší stranickou i nestranickou veřejnost a pokračovat v aktivitách, které v minulých letech koordinovala interní komise TOP 09 pro vzdělávání. Náplní činnosti spolku je debata o celospolečenských tématech s nezávislými odborníky, spolupráce s expertními komisemi TOP 09, fundraising, vytváření názorových alternativ k výstupům veřejné správy a tvorba analytických a koncepčních materiálů pojednávajících o jednotlivých problematikách a navrhujících způsoby řešení.

Vznik TOPAZu jako vzdělávací platformy politické strany byl inspirován obdobnými projekty v zahraničí, například Politickou akademií Rakouské lidové strany (ÖVP) či Nadací Konrada Adenauera s vazbou na německou Křesťanskodemokratickou unii (CDU).

Partnery TOPAZu jsou politická nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, think-tank Evropské lidové strany Wilfried Martens Centre for European studies, Hanns-Seidel-Stiftung a International Republican Institute.

Náš tým

Eva Šafránková

výkonná ředitelka

Eva Šafránková

 • Vzdělání: Vystudovala obor Sociální a kulturní antropologii na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během studia absolvovala stáže na Durham University ve Velké Británii, Central European University v Budapešti a byla též stipendistkou Fulbrightovy nadace na New York University v New Yorku. 
 • Profesní život: Vyučovala na Katedře antropologie a Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni, deset let pracovala na nejrůznějších pozicích pro Festival českých filmů Finále a v posledních 14 letech se na nejrůznějších pozicích věnuje české a evropské politice. Pracovala jako asistentka poslance, náměstka hejtmanky, volební a PR manažerka či specialistka na zahraniční a přeshraniční komunikaci v rámci sítě stran frakce Evropské lidové strany. 

Email: eva.safrankova@top-az.eu

Marek Ženíšek

ředitel spolku, člen výkonné rady

Marek Ženíšek

Lucie Tungul

Předsedkyně akademické rady

Lucie Tungul

 • Narozena: 1977
 • Vzdělání: vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Profesní život: Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době je vedoucí výzkumu v think-tanku TOPAZ, je členkou Akademické rady evropského think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a vyučuje evropské politiky a mezinárodní vztahy na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se na evropskou integraci, zejména europeizaci, demokratizaci, ekonomické politiky EU, její rozhodovací procesy, migraci a otázku identity v postfaktuální době. Dále se věnuje politické situaci v Turecku a jeho sousedství.
Šárka Exnarová

Vedoucí kanceláře, projektová manažerka

Šárka Exnarová

Email:sarka.exnarova@top-az.eu

Mobil:+420 773 536 691

Tel:

Akademická rada

Lucie Tungul

Předsedkyně akademické rady

Lucie Tungul

 • Narozena: 1977
 • Vzdělání: vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Profesní život: Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době je vedoucí výzkumu v think-tanku TOPAZ, je členkou Akademické rady evropského think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a vyučuje evropské politiky a mezinárodní vztahy na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se na evropskou integraci, zejména europeizaci, demokratizaci, ekonomické politiky EU, její rozhodovací procesy, migraci a otázku identity v postfaktuální době. Dále se věnuje politické situaci v Turecku a jeho sousedství.
Hynek Jeřábek

člen Akademické rady

Hynek Jeřábek

Hynek Jeřábek byl po absolutoriu sociologie na Filozofic fakultě UK zaměstnán jako vědec pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Od roku 1990 půso na Fakul sociálních věd UK v Praze, kde se stal nejprve docentem a ny no profesorem a šest let zde vedl Institut sociologických studií .Ve s odbor práci se zaměřuje na metodologii a historii sociologického výzkumu, komunikač výzkum a solidár pomoc, je autorem desítek studií a projek jako např. Občan a radnicekonflikt nebo partnerství, Péče o sta lidi v rodině, ale také 11. záříMezinárod interneto komunikač výzkum.  

Jakub Lepš

člen Akademické rady

Jakub Lepš

Jakub Lepš je od roku 2010 členem TOP 09, v současnosti je místopředsedou krajské organizace TOP 09 Praha a členem republikového předsednictva TOP 09. V letech 2014 – 2021 byl uvolněným místostarostou Prahy 11, v současnosti je zastupitelem Prahy 11 i zastupitelem hl. m. Praha. Vyučuje několik přednášek na University of New York in Prague (UNYP), které se zabývají globalizací a americkým politickým systémem. V minulosti na UNYP též přednášel o Číně a jihovýchodní Asii. Je absolventem Univerzity Karlovy, kde získal titul Bc. na Institutu ekonomických studií a následně titul Mgr. na Katedře amerických studiích. Na Univerzitě Karlově přednášel 15 let o čínsko-amerických vztazích. Kromě toho studoval na středoevropské univerzitě v Budapešti (M.A. z politologie) a strávil jeden rok na Georgia Institute of Technology (Sam Nunn School) jako výzkumný pracovník díky Fulbrightovu stipendiu. Domácí dění v USA i americkou zahraniční politiku pravidelně komentuje v českých a slovenských médiích. 

Zdeněk Tůma

člen Akademické rady

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduální studium dokončil na Československé akademii věd. Nadále přednáší na IES FSV UK, soustředí se především na oblast měnové politiky a finanční regulace. Začátkem roku 1999 byl jmenován viceguvernérem České národní banky, od roku 2000 do 2010 pak zastával pozici guvernéra. Po ukončení mandátu v ČNB se stal partnerem ve společnosti KPMG Česká republika. V současné době je předsedou dozorčí rady ČSOB. Je místopředsedou správní rady gymnázia English College in Prague, členem dozorčí rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové, členem Vědecké rady Jihočeské univerzity a členem akademické rady politického institutu TOPAZ.  

 

Michael Romancov

člen Akademické rady

Michael Romancov

Michael Romancov vystudoval učitelství (občanská nauka) na Pedagogické fakultě UK a politologii na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1998 dodnes působí na Institutu politologických studií FSV UK, kde se věnuje politické geografii, geopolitice a Rusku. V letech 2001-2007 rovněž působil na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě filozofické, ZČU v Plzni. V letech 2007 – 2023 na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem a Deníkem N. 

Je aktivní na sociální síti X (dříve Twitter) jako @MichaelRoamancov, všechny jeho mediální výstupy jsou k nahlédnutí na www.romancov.cz 

Miroslav Zámečník

člen Akademické rady

Miroslav Zámečník

 • Narozen: 24. února 1962
 • Vzdělání: v roce 1984 absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu, obor zahraniční vztahy
 • Profesní život: je ekonomickým konzultantem, v roce 2009 byl členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Od roku 2001 působí jako konzultant v oblasti finanční restrukturalizace a reorganizace insolventních podniků, firemních fúzi a akvizic. Druhým oborem jeho specializace je problematika zdravotních systémů, financování a ekonomiky zdravotnictví. Těmto tématům se věnuje také jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů (Justiční akademie, České manažerské centrum) a přednáší v ČR i zahraničí. V minulosti byl například vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava Havla, vyjednávačem Středoevropské zóny volného obchodu, zástupcem České republiky ve Světové bance a náměstkem ředitele Konsolidační banky.
Ladislav Cabada

ČLEN AKADEMICKÉ RADY

Ladislav Cabada

Ladislav Cabada je docentem politologie na Metropolitní univerzitě Praha, kde působí take jako prorektor pro tvůrčí činnost, kvalitu a rozvoj, a take mimořádným profesorem na Fakultě aplikovaných sociálních věd v Nové Gorici / Slovinsko. Od května 2021 působí ve dvanáctičlenném výkonném výboru Evropského konsorcia pro politické vědy (ECPR). Ve svém výzkumu se zaměřuje především na komparativní politologii středovýchodní Evropy, regionalismus a rozvojová studia, evropeizaci, euroskepticismus a politickou antropologii. 

Ondřej Schneider

člen akademické rady

Ondřej Schneider

Ekonom a vysokoškolský učitel, od roku 2008 žije převážně v USA. Od roku 2021 vedouci ekonom pro sub-saharskou Afriku v IFC a vedouci tymu makro-financnich modelu v rozvijejicich se ekonomikach. Zkušenosti z univerzit v Evropě, USA i Asie. Od roku 2006 docent Karlovy Univerzity. Spolupracovník Světové banky, OECD, specialista na mezinarodni ekonomii, veřejné rozpočty a důchodové systémy. Dříve šéfredaktor, nyní editor CJEF, impaktovaného ekonomického časopisu. 

Výkonná rada

Eva Šafránková

Eva Šafránková

výkonná ředitelka
Markéta Pekarová Adamová

Markéta Pekarová Adamová

členka Výkonné rady
Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

členka Výkonné rady
Terezie Radoměřská

Terezie Radoměřská

členka Výkonné rady
Jan Husák

Jan Husák

ČLEN VÝKONNÉ RADY
Jan Chabr

Jan Chabr

člen Výkonné rady
Marek Ženíšek

Marek Ženíšek

ředitel spolku, člen výkonné rady

Zakladatel spolku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

zakladatel spolku