V roce 2024 oslaví Česko pětadvacáté výročí vstupu do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dvě desetiletí aktivního členství v Evropské unii (EU). Tyto významné milníky změnily politickou, ekonomickou a bezpečnostní scénu Česka i širšího středoevropského regionu.  Tato publikace představuje novou a aktualizovanou perspektivu pohledu na současnou situaci ve střední a východní Evropě. S Českem v popředí se tato kniha zabývá složitými otázkami uvnitř i vně středoevropského regionu. Klíčovou výzvou, které dnes Evropa čelí, je ruská válka na Ukrajině. Válka vytváří složitou geopolitickou dynamiku a upozorňuje na křehkou rovnováhu mezi regionální bezpečností a širší evropskou stabilitou. Navzdory blízkosti konfliktu nejsou evropské země vždy schopny najít společný přístup, což je většinou způsobeno domácími politickými mocenskými konstelacemi a individuálními historickými zkušenostmi.

Peter Hefele (Wilfried Martens Centre for European Studies), Vendula Kazlauskas (Asociace pro mezinárodní otázky), Ondřej Filipec (Univerzita Palackého) a Zdeněk Rod (Západočeská univerzita)  se ve svých kapitolách zabývají různými aspekty ruské hrozby, naléhavou potřebou regionální bezpečnosti a posilování českého vlivu na evropské dění.

Kulturní výměna a posilování diplomatických vazeb prohlubují regionální porozumění a spolupráci. Bývalý velvyslanec Jakub Forst-Battaglia a Ladislav Cabada (Metropolitní univerzita Praha) na příkladu vztahů mezi Českem a Rakouskem  a Českem a Německem ukazují, že větší integrace a spolupráce ve střední a východní Evropě je v zájmu společného rozvoje celého regionu.

Region střední Evropy v poslední době zažívá problémy s úpadkem demokracie. Ondřej Filipec (Univerzita Palackého) a Lucie Tungul (TOPAZ) identifikují dlouhodobé vnitřní a vnější hrozby středoevropské demokracie a shrnují doporučená řešení. Velkým rizikem je nízká pluralita, diskriminace a nerovnoměrné politické zastoupení. Veronika Šprincová (Forum 50 %) poukazuje na nízké zastoupení žen v politice, které představuje potencionální riziko úpadku demokracie v širším kontextu Evropy.

Základem budoucnosti Evropy je odolná a demokratická společnost, která je nezbytným předpokladem trvalé bezpečnosti. Musíme se připravit na současné i budoucí bezpečnostní výzvy v rychle se měnícím globálním prostředí, od vnitřní stability a hospodářské síly až po sociální soudržnost a mezinárodní spolupráci.

Publikace nabízí čtenářům nejen hlubší poznání historického významu středoevropského regionu, ale také obohacující pohled na to, jak střední Evropa přispívá k řešení některých současných evropských výzev.

OBSAH:

Část 1
Jakub Forst-Battaglia
Mezi Prahou a Vídní: vzpomínky diplomata
Část 2
Kapitola 1
Peter Hefele
Vstříc odolné Evropě: nové možnosti rozvoje pro střední a východní Evropu
Kapitola 2
Vendula Kazlauskas
CZ PRES 2022: Češi překvapili Evropu i sami sebe. Umí Česko využít získaný potenciál?
Kapitola 3
Ladislav Cabada
Česko-německé vztahy na mezivládní a evropské úrovni
Kapitola 4
Ondřej Filipec a Lucie Tungul
Úpadek demokracie ve střední Evropě a role vnějších aktérů: systematický přehled 
literatury 
Kapitola 5
Zdeněk Rod
360stupňový přístup ke zvládání dezinformací: ideální pomocník na cestě z bludného 
kruhu současných snah
Kapitola 6
Ondřej Filipec
Téma ukrajinských uprchlíků v kontextu informační války
Kapitola 7
Veronika Šprincová
Ženy v české politice 

Celý text publikace naleznete na

 

Tato publikace je společným počinem think tanků Wilfried Martens Centre for European Studies, TOPAZ a Politické akademie Rakouské lidové strany. Tato publikace byla spolufinancována Evropským parlamentem.