Analýza ekonomických opatření vybraných států v reakci na pandemii Covid-19 (5/2020)

Jednotlivé vlády zvolily různá opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví v boji s pandemií Covid-19. Převládajícím řešením bylo zavedení plošných omezení pro celé populace,...

„Flexibilita bez limitů.“ Důsledky koronaviru na politickou ekonomiku, Eoin Drea

Jedná se o obrovskou změnu v zacílení priorit celé společnosti kvůli maximální ochraně života a zdraví všude, kde to jen lze.