Úvod / Ke stažení / Policy papers / Page 6

Policy papers

Ladislav Cabada – Podpora vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v České republice (č. 1/2019)

Systém vysokoškolského vzdělávání prošel v posledních desetiletích zásadní proměnou, spojenou nejdříve s decentralizací a masifikací studia, později pak s demografickým poklesem v generaci absolventů...

Lucie Tungul – Životní prostředí a udržitelný rozvoj (č. 8/2018)

Přímé a nepřímé dopady globálního oteplování ukazují, že musíme opět zintenzivnit snahy o ekologické vnímání našeho prostředí a klást důraz na vitalitu udržitelného rozvoje,...

Thibault Muzergues – České a evropské politické strany v novém sociálním a politickém prostředí...

Pokračující překupování sil v našem politickém systému je spíš otázkou sociologickou než ideologickou – politické strany se musí přizpůsobit novému sociálně hospodářskému kontextu. Otázka...

Bedřich Moldan – Ochrana životního prostředí: řešení v návratu k dynamickému přístupu 90. let...

Environmentální situace v Československu byla před listopadem 1989 katastrofální. V průběhu devadesátých let bylo dosaženo velkého pokroku, po roce 2000 se situace nadále lepší,...

Lubor Lacina – Ekonomické náklady a přínosy členství v EU z pohledu České republiky...

Česká veřejnost patří dlouhodobě mezi nejvíce euroskepticky naladěné země v EU. Ke zhoršování postojů k evropské integraci přispívají nejen média, ale také euroskeptické názory...

Ladislav Cabada – Nestabilita českých vlád po roce 2000 – příčiny a důsledky (č....

Jedním z charakteristických rysů české politiky po přechodu k demokracii jsou nestabilní vlády. Vláda, jež je v parlamentním režimu jediným tvůrcem politik, je tak...

Jakub Charvát – Nové prvky českých volebních kampaní personalizace, emocionalizace, sociální sítě (č. 3/2018)

Jak oslabuje vazba voličů ke konkrétním stranám, začala úměrně narůstat šance oslovit voliče pomocí mediálně zaměřených kampaní založených na marketingových přístupech. Mezi současné obecné...

Michael Romancov – Evropská unie, Rusko a Východní partnerství – konfrontace a konkurence (č....

Shrnutí: Anexí Krymu a rozpoutáním války na východní Ukrajině Rusko zahájilo konfrontaci s Evropskou unií, která sama sebe vnímala jako přirozeného a hlavního aktéra...

Jaroslav Poláček – Pražský pravicový volič (č. 1/2018)

Shrnutí: Pro úspěšnou komunální kampaň je potřeba neodkladně připravit kontaktní kampaň s prvky metody D2D založenou na geotargetingu a s využitím stávající pozice komunálních...

Instrukce pro autory

Instrukce pro zájemce o vytváření strategických dokumentů Stáhnout