Česká veřejnost patří dlouhodobě mezi nejvíce euroskepticky naladěné země v EU. Ke zhoršování postojů k evropské integraci přispívají nejen média, ale také euroskeptické názory části politické reprezentace. České firmy využívají potenciálu jednotného vnitřního trhu s více než 450 milióny potenciálních spotřebitelů, čeští občané pak volného pohybu osob a pracovní síly. Role proevropsky orientovaných národních politiků by tak měla být především ve zdůrazňování dlouhodobých přínosů evropské integrace, které podstatná část populace dnes již považuje za samozřejmé jako je růst životní úrovně, stabilní měnová politika, podpora demokracie, modernizace, nebo právě volný pohyb osob a pracovní síly.

Stáhnout