Shrnutí: Anexí Krymu a rozpoutáním války na východní Ukrajině Rusko zahájilo konfrontaci s Evropskou unií, která sama sebe vnímala jako přirozeného a hlavního aktéra normativních změn v poststudenoválečné Evropě. Dialog se státy Východní partnerství musí pokračovat, ale protože Rusko dialog odmítlo, je třeba změnit ho způsobem, který EU umožní zároveň vést dialog s partnery a konkurovat Rusku. Prostor Východního partnerství může sehrát klíčovou roli nejen z hlediska komunikace se šesticí zemí, jichž se týká, ale také s partnery v Asii, neboť prostor, který byl „pouze“ východní Evropou se rovněž stává západní Eurasií.

Stáhnout