Jak oslabuje vazba voličů ke konkrétním stranám, začala úměrně narůstat šance oslovit voliče pomocí mediálně zaměřených kampaní založených na marketingových přístupech. Mezi současné obecné fenomény politických kampaní řadíme permanentní kampaně, sociální sítě (především Facebook, v určitých případech YouTube), a emocionalizaci. Pro kampaně před sněmovními volbami 2017 byly klíčové emoce. K celkovému volebnímu výsledku významně přispěla image lídrů, přičemž voliči preferovali charismatické osobnosti, zatímco méně výrazní či nevýrazní a nekonfliktní lídři zůstali v jejich stínu. Politické strany, které si dokázaly osvojit techniky politické komunikace na sociálních sítích, učinily z této své schopnosti výhodu v politickém souboji a dokázaly díky této přednosti profitovat, což se projevilo na jejich volebních ziscích. Případná efektivita společného postupu malých středopravých stran by záležela zejména na schopnosti takovou spolupráci komunikovat směrem k (potenciálním) voličům a na zvolené strategii.

Stáhnout