Jedním z charakteristických rysů české politiky po přechodu k demokracii jsou nestabilní vlády. Vláda, jež je v parlamentním režimu jediným tvůrcem politik, je tak v Česku zpravidla příliš slabá, což negativně ovlivňuje celý český politický systém a narušuje důvěru veřejnosti v demokratický politický řád. Cílem analýzy je detekce hlavních příčin nestability vlád, reflexe jejích důsledků pro legitimitu a obraz politiky ve veřejnosti a také úvaha nad možnostmi, jak české vlády stabilizovat a případně posílit.

Stáhnout