Environmentální situace v Československu byla před listopadem 1989 katastrofální. V průběhu devadesátých let bylo dosaženo velkého pokroku, po roce 2000 se situace nadále lepší, avšak pomaleji a nerovnoměrně. Vláda nepodporuje potřebné moderní trendy, naopak setrvává ve starých a překonaných schématech. Nepříznivý je rovněž odklon od progresivních evropských environmentálních vizí.

Stáhnout