Malé a střední firmy (MSF) představují 99,9 % všech firem v České republice, produkují přibližně 40 % HDP, podílejí se na více než polovině českého exportu, tvoří 54,7 % celkové české přidané hodnoty a 67,2 % celkové zaměstnanosti. Produktivita českých MSF je kolem 22 800 Euro, což je o něco málo nad polovinou průměru EU (43 900 Euro). Mezi lety 2013 a 2017 výrazně vzrostla jejich přidaná hodnota (22,1 %), ale jejich míra zaměstnanosti stoupla jen o 1,8 %. České malé a střední podnikání je navzdory růstu podílu na přidané hodnotě a produktivitě dlouhodobě pod svým potenciálem, k čemuž přispívá celá řada faktorů. Jakých?

Stáhnout