Systém vysokoškolského vzdělávání prošel v posledních desetiletích zásadní proměnou, spojenou nejdříve s decentralizací a masifikací studia, později pak s demografickým poklesem v generaci absolventů středních škol. Podpora vysokých škol je dlouhodobě svázána zejména s financováním dle normativu, tedy per capita při zavedení koeficientu náročnosti a kvality. Veřejné vysoké školy tak jsou systémově vedeny k přijímání a udržování studentů z ekonomických důvodů. Metodika 2017+ zásadně mění přístup státu k financování výzkumu, vývoje a inovací. Podpora nejkvalitnějších a aplikovaných výstupů představuje výzvu, ale současně i významné riziko

Stáhnout