Evropské unii se paradoxně v  důsledku koronakrize otevírá cesta k některým dlouho odkládaným reformám, protože na dopady krize bude nutné reagovat společně a rázně. Společný záchranný balík financovaný zadlužením na finančních trzích může vytvořit tlak na vybudování základů fiskální unie a pokračující migrace do EU zintenzivní snahy o přijetí společné azylové politiky. Porušování pravidel hry Maďarskem a Polskem zase vytváří tlak na hledání nových forem sankcí vůči zemím, které se odmítají řídit společnými pravidly.

Autor policy paperu Jiří Pehe doporučuje tyto reformy, které by EU výrazně pomohly a nejsou v  současnosti politicky zcela nereálné:

  • urychlené vytvoření společné politiky v  oblasti zdravotnictví a krizového řízení;
  • vytvoření některých společných fiskálních instrumentů v  rámci přijetí záchranného balíku pro boj s  důsledky koronakrize;
  • shoda na společné azylové politice;
  • vytvoření společných veřejnoprávních evropských médií;
  • posílení pravomocí Evropského parlamentu a změna volby do EP v  podobě panevropských kandidátek;
  • posílení společné zahraniční, obranné a monetární politiky EU.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: