Stabilita a prosperita západní liberální demokracie závisí na stabilitě a prosperitě její střední třídy. Každá větší hospodářská krize s mezinárodním přesahem v minulosti ukázala, že ekonomická nestabilita ohrožuje postavení střední třídy, což může rychle vést k politické nestabilitě a překreslení politických map. Po finanční krizi v roce 2008 jsme sledovali nárůst populismu, nacionalismu/šovinismu a izolacionismu. Je možné, že krize spojená s pandemií covid-19 tyto tendence posílí a do značné míry dále naruší existující uspořádání sil, což může ohrozit liberální světový pořádek a mezinárodní obchod a spolupráci. To nezní nijak pozitivně, ale stejný vývoj může nakonec přinést pozitivní změny – protireakce na tyto destruktivní síly může pomoci západním společnostem se nasměrovat k odpovědnější a udržitelnější ekonomice, k větší podpoře pro sociálně nejzaostalejší oblasti, k vyšší politické aktivitě, k ekologičtějším politickým i individuálním rozhodnutím.

Tato publikace sleduje různé aspekty této turbulentní doby a jejich dopad na českou a evropskou společnost se zvláštním důrazem na střední třídu. Na střední třídě, kterou „život v karanténě“ zasáhl zvláště silně, jsme viděli, co je potřeba změnit, aby se jí dařilo lépe i mimo čistě ekonomické incentivy. Autoři ukazují rizika i příležitosti a navrhují doporučení pro středopravé strany, které nejčastěji zastupují zájmy střední třídy, jež je v této chvíli koronavirovou krizí nejvíce ohrožená. Ohrožené jsou však i středopravé strany (podobně jako středolevé strany), pokud nenabídnou jasné programové cíle a čestné vedení schopné spolupráce a solidarity. Jinak čelíme nebezpečí další destabilizace politické scény a případně rozmělnění liberální demokracie.

Přečtěte si, co k tématu napsali Alexandra Alvarová, Ladislav Cabada, Horst Heitz, Jakub Charvát, Martin Kastler, Lubor Lacina, Bedřich Moldan, Elmar Nass, Filip Nerad, Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer, Jiří Pehe, Tomáš Petráček, Jaroslav Poláček, Tomáš Prouza, Michael Romancov, Rumiana Stoilova, Zdeněk Tůma, Lucie Tungul, Eva Zamrazilová, Alena Zemplinerová a Michael Žantovský.

Celý text je dostupný ve formátu pdf zde: