Přednáška předního českého přírodovědce prof. Jakuba Hrušky s besedou o klimatické změně, neudržitelném zemědělství a umírání lesů.

Ve středu 2. září 2020 byla klubová scéna M-klubu vyhrazena další z besed úspěšně pořádaných politickým institutem Topaz a Českou křesťanskou akademií.

V 80. a 90. letech se Jakub Hruška zabýval problematikou kyselých dešťů a s tím souvisejícím umíráním lesů. Dnes se převážně věnuje obecné ochraně životního prostředí. Za největší problém současnosti považuje zemědělskou krajinu. Následuje kůrovcová kalamita a klimatická změna.

Jakub Hruška: „Zemědělství na tom není tak špatně, špatně je na tom zemědělská krajina. Agrokombinátní způsob hospodaření ničí půdu. Máme vysokou chemizaci a malé druhové bohatství, což je dlouhodobě neudržitelná cesta. Měl by se změnit přístup státu. Jak se nastaví národní rozdělování dotací, takové bude zemědělství. Dotace by měly jít na podporu malého ekologického zemědělství.“

Se změnou krajiny přitom může začít každý jednotlivec třeba na své zahradě. Nemusíme např. sekat celou zahradu, nebo si můžeme vytvořit tůňku.

Jakub Hruška: „Hlavně ovšem musíte tlačit na politiky, aby se hospodaření změnilo.“

Velkým problémem v krajině je také kůrovcová kalamita.

Jakub Hruška: „Lesy je třeba obnovovat v jiné druhové struktuře. Je třeba udělat les pestrý. Klimatická změna nedovolí smrkovým monokulturám znovu vyrůst jako v minulosti.“

Akci uzavřela společná debata nad mnoha dotazy.

Reportáž zde: https://youtu.be/fmS-GLStBLE