Obchod založený na pravidlech čelí řadě útoků a Světové obchodní organizaci (WTO) hrozí marginalizace. Pandemie covidu-19 a její dopady na veřejné zdraví omezily vývoz na národní úrovni a zastavily volný pohyb zboží a lidí, čímž vrátily obchodní řetězce a průmyslovou výrobu  o krok zpět. Slova jako „decoupling“ (oddělení ekonomického růstu od negativních dopadů na životní prostředí), „suverenita“ a „autarky“ (ekonomická soběstačnost, úsilí o hospodářskou politiku nezávislou na jiných zemích) se rychle vrátila na globální scénu.

Covid-19 však není prvním útokem na globální obchod. WTO již čelí existenční krizi kvůli zablokování jednání a institucionálních reforem a kvůli paralýze mechanismu urovnávání sporů. Přesto existuje naděje, že země (zejména pak EU), které teď zažívají dopady narušeného obchodu, se mohou ujmout vedení v úsilí o globální reformy.

Autor policy paperu Aljoscha Nau doporučuje:

  • Do budoucna by EU měla jednat jako „zprostředkovatel“ mezi USA a Čínou. EU je jediným hráčem schopným překlenout propast mezi liberálními tržními ekonomikami a Čínou, a i když EU sama o sobě nemůže obnovit důvěryhodnost WTO, může aspoň tyto konfliktní strany spojit a vést podobně smýšlející koalice. To je zásadní vzhledem k tomu, že zmrazení mechanismu urovnávání sporů Washingtonem bylo otevřeným protestem proti čínskému státnímu kapitalismu, který zpochybňuje liberální „chápání“ mezinárodního obchodu.
  • Reformy ve WTO budou vyžadovat čas a politickou vůli. Celkově však WTO zůstává cenným veřejným statkem, který si zaslouží zachování, a členství v ní přispívá k většímu blahobytu ve většině členských států, což mezi lety 1980 a 2016 způsobilo celkové zvýšení prosperity kolem 855 miliard dolarů. Být součástí WTO se vyplácí generováním příjmů, zejména pro země orientované na export, jako je Německo, a pro velké tři obchodní bloky, jimiž jsou USA, Čína a EU.
  • Členové WTO musí také aktualizovat soubor pravidel v oblasti digitálního/elektronického obchodu a služeb a zavést pravidla udržitelnosti.
  • Podobně smýšlející koalice vedená EU tak může vytvořit obchodní pravidla pro čtvrtou průmyslovou revoluci. K zajištění volného toku dat a zachování digitálních standardů, které jsou zásadní pro budoucnost globálních hodnotových měřítek, je třeba integrovat klíčové hráče v Číně a USA. Začleněním obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a nedávné evropské digitální a datové strategii se EU může dále stát globálním tvůrcem standardů.
  • Úspěšná a pragmatická spolupráce ve spojení s funkčním mechanismem urovnávání sporů by mohla fungovat jako katalyzátor modernizace WTO a obnovit tak obchod jako motor hospodářského oživení po covidu-19.
  • Nyní více než kdy jindy se WTO musí přizpůsobit vnitřním a vnějším otřesům.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: