Jednou z nejdůležitějších otázek, které vyvstaly během vypuknutí epidemie covidu-19, je, zda lze technologii úspěšně využít ke zmírnění šíření viru nebo jinak omezit jeho dopad na každodenní život.

Text  stručně shrnuje technologická opatření přijatá v několika asijských zemích v reakci na propuknutí nákazy a zkoumá nedávnou reakci členských států Evropské unie. Vedle toho mapuje proveditelná řešení a důležité budoucí úvahy o digitalizaci EU.

Autor Dimitar Lilkov ukazuje, že členské státy EU se ocitly v tlaku mezi neomezenými datovými monopoly ze Silicon Valley a státem, který řídí digitální autoritářství Komunistické strany Číny. V této konstelaci se evropská technologická suverenita a posílení evropského jednotného digitálního trhu stávají stále obtížnější, ale naléhavější nutností.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: