Úvod / Ke stažení

Střední třída na křižovatce

Střední třída a její propojení s nejrůznějšími sociálními fenomény a jejich dopady na naši společnost je velmi komplexní téma, které při snaze podchytit jeho...

BREXIT: Možné perspektivy odchodu Spojeného království z Evropské unie (č. 5/2019)

10. 4. 2019 se 27 zemí Evropské unie a Spojené království Velké Británie a Severního Irska dohodly na odkladu britského odchodu z EU nejpozději...

Učitel – ředitel – zkoušky: strategická osa rozvoje veřejného vzdělávání v ČR (č. 4/2019)

Systém veřejného vzdělávání není schopen dostatečně plnit očekávání vyplývající z rychle se měnící reality. Existuje jednoznačný rozpor mezi cíli vzdělávání a klíčovými indikátory pro...

Zpráva nezávislého auditora za rok 2018

TOPAZ, z.s. vyhověl zákonné povinnosti a pro rok 2018 realizoval nezávislý audit. Výrok auditora a celkový výsledek lze nalézt v příloze. Stáhnout

Prezentace výzkumu – Střední třída

Unikátní výzkum na téma segmentace střední třídy a jejího vztahu k výsledkům voleb do Evropského parlamentu 2019. Stáhnout

Lukáš Kovanda – Reforma českého důchodového systému: proč a jak (č. 3/2019)

Potřebujeme, nebo nepotřebujeme důchodovou reformu v České republice? Na tuto otázku se ptá každá politická reprezentace a nakonec téměř každá vláda do svého programového...

Lucie Tungul, Milan Pleva, Petr Šeda – Malé a střední podnikání (č. 2/2019)

Malé a střední firmy (MSF) představují 99,9 % všech firem v České republice, produkují přibližně 40 % HDP, podílejí se na více než polovině...

Ladislav Cabada – Podpora vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v České republice (č. 1/2019)

Systém vysokoškolského vzdělávání prošel v posledních desetiletích zásadní proměnou, spojenou nejdříve s decentralizací a masifikací studia, později pak s demografickým poklesem v generaci absolventů...

Výroční zpráva o činnosti TOPAZ v roce 2018

Výroční zpráva o činnosti politického institutu TOPAZ v roce 2018 Stáhnout

Lucie Tungul – Životní prostředí a udržitelný rozvoj (č. 8/2018)

Přímé a nepřímé dopady globálního oteplování ukazují, že musíme opět zintenzivnit snahy o ekologické vnímání našeho prostředí a klást důraz na vitalitu udržitelného rozvoje,...