Evropský výzkumný prostor zahrnuje mimořádně velké množství stakeholderů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Vedle unijních agentur pro podporu výzkumu a národních agentur je nutné zmínit prostředky soukromých subjektů, prostředky jiných veřejných institucí a korporací ad. Koordinace na několika horizontálních úrovních a mezi různými typy aktérů představuje velkou výzvu. Proto se klíčovým motivem priorit českého předsednictví Radě EU v druhé polovině roku 2022 v oblasti vědy, výzkumu a inovací stal termín „synergie“, k němuž se váže i dosud největší aktivita, kterou české předsednictví v této oblasti prezentovalo, tedy předsednická konference k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě. Vedle tří klíčových témat českého předsednictví v oblasti vědy, výzkumu a inovací je nutné zdůraznit zásadní výzvy pro evropský výzkumný ekosystém spojené s pěti obecnými prioritami českého předsednictví.

Celý policy paper, který vznikl na základě kulatého stolu „Chytrá a kreativní Evropa“ (Europe Smart and Creative), který se 8. dubna 2022 konal v budově Úřadu vlády ČR v gesci ministryně pro vědu, výzkum a inovace a s podporou think-tanku TOPAZ, Wilfred Martens Centre for European Studies a také Nadace Konrada Adenauer, si můžete ve formátu PDF přečíst zde: