Česká republika se potýká s dezinformacemi a propagandou, která je šířena různými kanály, včetně tzv. řetězových e-mailů posílaných zejména staršími lidmi. Dochází tak k posilování euroskeptických pozic, podkopávání důvěry občanů v instituce a politiky EU a do tohoto trendu zapadá i kritika Zelené dohody a environmentální transformace coby součásti politiky EU v oblasti životního prostředí. Přestože v rámci řetězových e-mailů environmentální témata v průměru zaujímají asi 4 % komunikované agendy, Zelená dohoda se stává hlavním tématem, které je předestíráno jako zlo, hrozba, nebo je dokonce zasazeno do konspiračních narativů o novém světovém uspořádání, likvidaci civilizace a podobně. V rámci komunikačních strategií je vhodné vést širší debatu, která bude kvalitativně odlišnou alternativou vůči dezinformačním kanálům a propagandě. V této souvislosti se nabízí širší partnerství s průmyslem směřujícím k podpoře environmentální transformace. Kromě soukromého sektoru by pozornost měla být zaměřena i na širší složky občanské společnosti, od nevládních organizací věnujících se problematice ověřování faktů a přes kultivaci online prostředí až po aktéry působící podílející se na formálním, neformálním, i informálním vzdělávání. Právě vzdělání a šíření environmentální gramotnosti je nejlepší prevencí proti dezinformacím a propagandě v této oblasti.

Celý policy paper autora Ondřeje Filipce ve formátu PDF naleznete zde: