Diskuse o možnosti zavedení korespondenčního hlasování se vede v českém Parlamentu již déle než čtvrt století. Korespondenční hlasování je relevantním tématem i pro současnou koaliční vládu. Úvahy nad možnými přínosy a riziky případného zavedení korespondenčního hlasování v Česku a jsou rámovány čtveřicí klíčových otázek, které s danou problematikou souvisí, a sice zda má být korespondenční hlasování do volební legislativy zavedeno, a pokud ano, pro jaké voliče, pro jaké volby a jak eliminovat rizika s ním spojovaná.
Celý policy paper autora Jakuba Charváta ve formátu PDF naleznete zde: