Tento policy paper je shrnutím studie, kterou pro TOPAZ zpracovali Fakta o klimatu a Frank Bold. Odborný obsah zpracoval autorský tým ve složení Jan Krčál (Fakta o klimatu), Laura Otýpková (Frank Bold) a Kateřina Kolouchová (Fakta o klimatu). TOPAZ pro tuto analýzu pouze stanovil klíčové otázky. Studie byla dokončena v březnu 2023 a její grafická finální podoba je zde: Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030 – TOPAZ (top-az.eu)

Z podrobné analýzy možností solární a větrné energetiky plynou dva hlavní závěry:

  1. Výroba elektřiny ze slunce a větru může i v českých podmínkách pokrýt podstatnou část spotřeby. Do roku 2030 lze takto zvýšit výrobu obnovitelné elektřiny až o 20 TWh ročně, aniž by to ohrožovalo bezpečnost dodávek elektřiny. Proměnlivou výrobu z OZE mohou zpočátku jako dosud doplňovat řiditelné uhelné a plynové elektrárny. V dalších etapách dekarbonizace pak budou tyto fosilní zdroje postupně nahrazovány zdroji nízkoemisními (např. efektivní kogenerací z biomasy), elektřina ze slunce a větru se bude více ukládat do baterií a klíčový bude též strategický rozvoj flexibility spotřeby.
  2. S výrazným rozvojem solární energetiky se bude postupně snižovat hodnota takto vyrobené elektřiny. Tím bude klesat návratnost investic do solární energetiky. Z dlouhodobého hlediska je proto zásadní významně rozvíjet také větrnou energetiku, která bude tímto jevem trpět méně.

Celý policy paper je zde:

Text celé studie je dostupný na