Úvod / Ke stažení

Prezentace výzkumu – Střední třída

Unikátní výzkum na téma segmentace střední třídy a jejího vztahu k výsledkům voleb do Evropského parlamentu 2019. Stáhnout

Lukáš Kovanda – Reforma českého důchodového systému: proč a jak (č. 3/2019)

Potřebujeme, nebo nepotřebujeme důchodovou reformu v České republice? Na tuto otázku se ptá každá politická reprezentace a nakonec téměř každá vláda do svého programového...

Lucie Tungul, Milan Pleva, Petr Šeda – Malé a střední podnikání (č. 2/2019)

Malé a střední firmy (MSF) představují 99,9 % všech firem v České republice, produkují přibližně 40 % HDP, podílejí se na více než polovině...

Ladislav Cabada – Podpora vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v České republice (č. 1/2019)

Systém vysokoškolského vzdělávání prošel v posledních desetiletích zásadní proměnou, spojenou nejdříve s decentralizací a masifikací studia, později pak s demografickým poklesem v generaci absolventů...

Výroční zpráva o činnosti TOPAZ v roce 2018

Výroční zpráva o činnosti politického institutu TOPAZ v roce 2018 Stáhnout

Lucie Tungul – Životní prostředí a udržitelný rozvoj (č. 8/2018)

Přímé a nepřímé dopady globálního oteplování ukazují, že musíme opět zintenzivnit snahy o ekologické vnímání našeho prostředí a klást důraz na vitalitu udržitelného rozvoje,...

Česká politika životního prostředí: naše společná budoucnost v udržitelném rozvoji

Tato publikace se dotýká několika otázek, které se vztahují k environmentálním aspektům udržitelného rozvoje v Česku s přesahem do Evropské unie. Navzdory řadě pozitivních...

Handling Environment in Czechia: Sustainable Development as Our Common Future

This publication addresses a range of issues, which relate to the environmental aspects of sustainable development in Czechia within the broader European framework. Despite...

The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2019

TOPAZ, the Wilfried Martens Centre for European Studies and the Konrad-Adenauer-Stiftung present together a publication, which investigates some of the great challenges our societies...

Pravicová řešení politických výzev pro rok 2019

Letošní společná publikace TOPAZu, Wilfried Centre for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung zastupuje témata, která pro naši společnost představují velké výzvy. Navržená doporučení...