Zelená dohoda je výsledkem snah Evropské unie reagovat na dramatické zhoršování environmentální situace v Evropě i celosvětově. Kritika dílčích aspektů, resp. snah o řešení, založená na argumentech může perspektivy řešení klimatické krize posilovat. Odmítnout zelenou transformaci jako celek, ať již z ideologických, či ekonomických důvodů, je nicméně nemožné, protože by se jednalo o politiku ignorující životní perspektivy mladších a budoucích generací. Zelená dohoda tak většinou českých politiků a veřejných aktérů není vnímána ani prezentována jako příležitost, ale spíše jako nutné, externě vnucené zlo. Určitým náznakem změny je prezentace současné vlády a některých členských stran koalice, stejně jako politické reprezentace v některých krajích a také obcích, z nichž jsou médii upřednostňovány ty větší. Pro českou politiku a společnost je Zelená dohoda významnou příležitostí, která je ve shodě s dlouhodobou a hlavními aktéry sdílenou prioritou budování znalostí ekonomiky. Proto je neracionální ji a priori odmítat, naopak by si Česká republika měla vytvořit dostatečné kapacity pro to, maximálně využít pozitivní potenciál změny.

Celý policy paper autora Ladislava Cabady ve formátu PDF naleznete zde: