Koronavirus (COVID-19) je v jádru lidská tragédie. Ukazuje se, že negativní hospodářské a sociální dopady jsou hlubší a širší, než se původně očekávalo. Pokračující šíření tohoto viru a nezbytná opatření k jeho zastavení vedla ke zpomalení všech velých světových ekonomik. To představuje bezprecedentní výzvu pro hospodářskou integritu EU, jejích členských států a pro celosvětový obchodní rámec. Tato krize je jiná než všechny předešlé krize v moderní historii. Dopady budou dalekosáhlé.

Program obnovy musí být založen na těchto základních ekonomických a politických závazcích: 1. euro, 2. ekonomika, 3. solidarita, a 4. společnost, růst a dluh.

Nedělat nic není vzhledem k rozsahu hospodářské a sociální krize, která se před námi odehrává, pro Evropu žádoucí. Rahm Emanuel (bývalý šéf štábu prezidenta Obamy) jednou prohlásil „nikdy nepromarněte vážné krize. Jsou příležitostí, jak dokázat věci, o kterých jste si dříve mysleli, že jsou nemožné. “

Okamžitá opatření k reakci na krizi vytváří prostor pro dlouhodobější reformu. Dopady a možnosti řešení krize rozebírá text autora think tanku Evropské lidové strany, Eoina Drey dostupný na: TOPAZ PP 2020_02: Ať to stojí, co to stojí, a dokud to bude potřeba – nový evropský program obnovy