Akademická rada politického institutu TOPAZ  

vyhlašuje soutěž studentských prací  

Cena Karla Schwarzenberga 

CO? 

Akademická rada politického institutu TOPAZ vyhlašuje první ročník studentské vědecké soutěže Cena Karla Schwarzenberga. 

JAK?

Přihlásit své obhájené kvalifikační (bakalářské, magisterské) práce, nebo jejich části, mohou všichni aktivní studenti a čerství absolventi, kteří promovali v letech 2017 až 2020

Téma práce by mělo odrážet současná politická, ekonomická a společenská témata. 

Soutěžní práce mu být zpracována v českémslovenském nebo anglickém jazyce. 

KDY? 

Do soutěže se soutěží přihlašují do 31. července 2020. Přihlášku pošlete na email lucie.tungul@top-az.eu. Přihláška by měla obsahovat pdf přihlášené práce se jménem, příjmením a emailem přihlášeného účastníka, doložení o obhájení práce, doklad aktivním studiu nebo úspěšném dokončení studia, které bude datováno nejpozději do roku 2017.   

CO PAK?

Akademická rada TOPAZ bude hodnotit kvalitu zpracování tématu, jeho aktuálnost, systematiku a metodologii práce, schopnost formulovat své názory a pracovat s primárními a sekundárními zdroji. V prvním kole posoudí akademická rada splnění kritérií pro přihlášení práce. Ve druhém kole rada práce vyhodnotí a vybere výherce první, druhé a třetí ceny.   

CENA

Výherci budou oznámeni do 31.10. 2020. 

Práce studentůjejichž soutěžní práce byla navržena k oceněníbudou v elektronické podobě vydány politickým institutem TOPAZ a zveřejněny na webu TOPAZu. Studenti dále získají možnost prodiskutovat u oběda závěry své práce s předsedkyní TOP 09 Markétou Adamovou Pekarovou a s poslancem TOP 09 Dominikem Ferim