Přes více než dvacet let existence evropské jednotné měny zůstávají elementární otázky, které byly diskutovány již před více než dvěma dekádami, stále otevřeny. Dodnes se můžeme potkat s argumentem, že euro prospívá ekonomice a zvyšuje ekonomický růst, ačkoli teoreticky i empiricky se pro toto tvrzení hledá opora jen velmi těžko. Od změny měnově-politického rámce nemůžeme očekávat více, než měnová politika může opravdu dodat. Kloníme se k názoru, že při započtení všech veličin v ekonomice úroveň kurzu nehraje velkou roli, nicméně je fakt, že tato oblast by si zasloužila podrobnější zkoumání, a je překvapivé, že se v tomto směru ještě neobjevila žádná studie, například od centrální banky. V každém případě je zřejmé, že euro prošlo celkem úspěšně dvěma velkými ekonomickými šoky a že bude předmětem i mnoha dalších akademických analýz.

Tento policy paper je shrnutím kapitoly, kterou pro TOPAZ zpracovali autoři Jaromír Hurník, Zdeněk Tůma, David Vávra a která vyšla v publikaci Méně překážek, více odpovědnosti v roce 2020. Text celé kapitoly je dostupný na https://top-az.eu/mene-prekazek-vice-odpovednosti-pravicova-reseni-politickych-vyzev-pro-rok-2021/

Celý Policy paper je zde: