Synergie pro Udržitelnost: Biodiverzita, životní prostředí a oběhové hospodářství
– Policy paper č. 7/2023