Proč změnit zákon o volbách do obcí

Smyslem změny volebního zákona bylo zabránit frustrující situaci, kdy volič nechápe, proč byl zastupitelem obce zvolen někdo s menším počtem hlasů než ten, který se nedostal, a přitom měl hlasů více. 

Stávající systém vlastně neodpovídá vůli voličů. Jednoduše řečeno – volební systém „dělá“ něco jiného, než si volič myslí, že koná.

  1. Dodnes si lidé myslí, že dávají preferenční hlasy.
  2. Většina voličů je dnes přesvědčena, že volí lidi, panašuje.

Oboje je omyl. Hlasy dávají straně nikoliv jednotlivým kandidátům. A každý hlas má stejnou váhu. Preferenční hlasy ve volebním systému nejsou. Několik desítek let se každá strana či kandidát snaží vysvětlit, jak systém funguje. Bez velkého efektu. Systém potřebuje změnu, kterou předkladatel navrhl.

Nesrozumitelný volební systém navíc zvyšuje riziko nižší volební účasti. Ve veřejném prostoru často zaznívá větu: „Proč bych šel volit, vždyť je to jedno, komu dám hlas, stejně tam sedí někdo jiný.

Navrhovatelé proto navrhli upravit systém tak, že nedojde ke změně, která by nutila voliče dělat něco jinak. Mění se pouze to, jak se hlasy sčítají a výrazně klesne počet těch, kteří nechápou, jak se někdo zastupitelem stal a jiný ne. Podoba volebních lístků dle návrhu zůstává v podstatě stejná a způsob hlasování na volebním lístku je také totožný. Zůstává panašování. Zůstává volba celé volební strany nebo jednotlivců či jejich kombinace.

Zásadním způsobem se však mění převod hlasů na mandáty, který je transparentnější a naplňuje očekávání, která jsou se stávajícím systémem hlasování spojená. Autoři návrhu, mezi které patřil přední odborník na volební systémy doc. Tomáš Lebeda z olomoucké Palackého univerzity, navrhli zavedení proměnlivě smíšeného volebního systému, který zůstává flexibilní jak pro malé obce, tak pro velká města.

Předkladateli návrhu byli místopředseda Senátu Jiří Oberlfalzer a senátor Petr Štěpánek, kteří při přípravě novely úzce spolupracovali se Sdružením místních samospráv, a i ti při svém šetření zjistili, že většina obcí si přeje změnu stávajícího systému tak, aby odrážel očekávání voličů a bylo zachováno tzv. panašování.

Autoři

Senátor Tomáš Třetina byl zpravodajem diskutovaného senátního návrhu zákona. Je český politik a pedagog, od roku 2020 senátor za obvod č. 54 – Znojmo, v letech 2012 až 2016 a opět od roku 2020 zastupitel Jihomoravského kraje, od roku 2002 zastupitel a od roku 2010 starosta města Moravský Krumlov.
Jaroslav Poláček je seniorní analytik institutu TOPAZ, který se dlouhodobě volbami a volebními kampaně zabývá. Je autorem knihy Volby v kapse.

Celá studie je zde: