Rychlý rozvoj digitalizace, robotizace a umělé inteligence podle očekávání změní množství, povahu a typ práce vykonávané lidmi. Politicky se jedná o volbu mezi společností, „která pracuje, aby žila”, nebo společností, „která žije, aby pracovala”; mezi vnímáním světa jako místa přebytku, nebo nedostatku. Klíčovým doporučením je zachovat sociální roli práce a odmítnout politiky eliminující práci a podporující zahálčivost. Státy by měly zavést politiky, které podporují technologický pokrok, ale i sociální inovace, jež povedou k pružné a odolné společnosti schopné reagovat na zvraty způsobené technologiemi.

Konzervativní nebo progresivní vize budoucnosti práce?