Koncept chytrého města prosazuje projekty, které šetří náklady, usnadňují komunikaci mezi občany a úředníky a přináší nové možnosti. Město Písek je průkopníkem tohoto konceptu v České republice a jako takové je vhodnou případovou studií pro analýzu aplikovatelnosti tohoto konceptu v místním prostředí. Na jeho příkladu se pokusíme vysvětlit, jaké projekty jsou vhodné pro menší města, jak zajistit organizační strukturu a jaké možnosti nabízí mezinárodní spolupráce.

Implementace konceptu Smart City Pisek