Automatizace a digitalizace zažívají v současnosti svůj největší rozmach. Mění fungování nejen průmyslu a výroby, ale i celé společnosti. Stroje jsou dnes schopny dle zadaných parametrů samostatně vyrobit požadovaný produkt, poznají, když potřebují opravit, zastaví svou činnost, když hrozí nebezpečí. Tyto změny představují začátek čtvrté průmyslové revoluce neboli Průmysl 4.0. Od předchozích průmyslových revolucí se ta současná liší především schopností technologií vzájemně se propojit, komunikovat spolu a interagovat i se svým okolím. Podstatou 4. průmyslové revoluce je kompletní digitalizace, robotizace a automatizace většiny současných lidských činností pro zajištění větší rychlosti a efektivity výroby přesnějších, osobitějších, spolehlivějších a zároveň levnějších produktů.

Vliv automatizace a digitalizace na trh práce