V pátek  15. dubna proběhlo v aule MMKV  v pořadí již druhé školení, tentokrát na téma Základy Veřejné Správy. Školení bylo určené pro zastupitele měst a obcí Karlovarského a Ústeckého  kraje a zúčastnili se ho komunální politici TOP 09 a členové k15rajského výboru TOP 09 KV kraje.

V pátek  15. dubna proběhlo v aule MMKV  v pořadí již druhé školení, tentokrát na téma Základy Veřejné Správy. Školení bylo určené pro zastupitele měst a obcí Karlovarského a Ústeckého  kraje a zúčastnilo se ho komunální politici TOP 09 a členové krajského výboru TOP 09 KV kraje.

V první části semináře se přítomní seznámili pod vedením Bc. Miroslavy Vojtíškové se základními pojmy veřejné správy. V tomto I. Bloku byly projednány tyto pojmy : Status obce,  pojem obce, orgány obce a pojmy s touto problematikou spjatými.

Další část semináře byla zaměřena na hospodaření a rozpočet obce, poté následoval II.  Blok na téma obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí.

III. Blok  pak plynule navázal na tématiku Veřejné služby obcí – Zřizování příspěvkových organizací a organizačních složek státu.

Ve  IV. Bloku  byla dále přednášena  kulturní a sociální politika obce, komunikace s občany, marketing obce a principy dobré veřejné správy.

Poslední  blok semináře  v podání Ing. Marie Svobodové byl pak věnován finančním zdrojům Evropské unie. Přítomní byli seznámeni s fondy Evropské unie, s otázkami kde a jak čerpat z těchto fondů a se základními principy  projektového  managementu.

„Seminář mi umožnil získat potřebný přehled v mnoha obecních pojmech a jejich naplnění, osvětlil jsem si financování kultury z obecního rozpočtu, což doufám využijeme v práci výborech zastupitelstva“, sdělil své dojmy ze semináře pan Daniel Benda.