Jak zastavit oteplování světa? Místo fosilních paliv bezemisní zdroje energie! I Česko má mít do roku 2030 třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Máme vsadit na slunce, vítr, nebo na něco úplně jiného? Těmito tématy se zabývala debata Zelená revoluce 2030 v Česku, kterou uspořádal TOPAZ za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung dne 23. května na knižním veletrhu Svět knihy. O otázkách týkajících se změny klimatu diskutoval europoslanec Luděk Niedermayer, zakladatel společnosti ENVICONS a odborník na adaptaci krajiny na změnu klimatu Lukáš Řádek spolu s Janem Krčálem z expertního týmu “Fakta o klimatu”. Debatou jsme navázali na studii Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030, kterou pro nás zpracovali právě experti z “Fakta o klimatu” společně s experty z „Frank Bold“.

Téma je důležité nejen z environmentálního, ale i z ekonomického hlediska. “Klimatické změny představují nejen ekologickou, ale i ekonomickou výzvu. Jejich dopady, jako jsou extrémní povětrnostní jevy a jejich vliv na zemědělství, zdraví a infrastrukturu, mají přímý vliv na ekonomiky států i celosvětovou ekonomiku. Investice do udržitelného rozvoje a zelené ekonomiky nejsou jen nutností z ekologického hlediska, ale představují také ekonomickou příležitost pro inovace, tvorbu pracovních míst a dlouhodobý hospodářský růst,” upozornil v souvislosti s debatou europoslanec Luděk Niedermayer.

Pokud se zajímáte o budoucnost naší energetiky, přečtěte si studii Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030: