V pátek 1. dubna proběhlo v plzeňské TOPCENTRU v pořadí již druhé školení, tentokrát na téma komunální politika. Školení bylo určené pro zastupitele měst a obcí Plzeňského a Jihočeského kraje a zúčastnilo se ho na dvě desítky komunálních politiků TOP 09

V pátek 1. dubna proběhlo v plzeňské TOPCENTRU v pořadí již druhé školení, tentokrát na téma komunální politika. Školení bylo určené pro zastupitele měst a obcí Plzeňského a Jihočeského kraje a zúčastnilo se ho na dvě desítky komunálních politiků TOP 09.

V první polovině dne se přítomní seznámili pod vedením Bc. Miroslavy Vojtíškové se základními pojmy veřejné správy. Zabývali se statutem a postavením obcí a měst, orgány obce a pojmy s touto problematikou spjatými. Další část semináře byla věnována hospodaření a rozpočtu obce, poté následoval blok na téma kulturní a sociální politika obce, komunikace s občany, marketing obce a principy dobré veřejné správy.

Odpolední blok v podání Ing. Marie Svobodové byl pak věnován finančním zdrojům Evropské unie. Přítomní byli seznámeni s fondy Evropské unie, s otázkami kde a jak čerpat z těchto fondů a se základními principy dobrého projektovým managementem.

Seminář mi umožnil získat potřebný přehled ve spleti Evropských dotačních programů a fondů, což doufám využijeme v práci zastupitelstva„, sdělil své dojmy ze semináře zastupitel městského obvodu Plzeň 4 Doubravka Bc. Petr Junek.

Školení se zúčastnil i předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně Mgr. Ondřej Ženíšek: „Jsem rád, že díky této příležitosti jsme si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti z různě velkých zastupitelstev v rámci Plzeňského a Jihočeského kraje. Věřím, že akce tohoto typu budou do budoucna přispívat k užší spolupráci mezi našimi zastupiteli.