V letošním roce TOP 00 zahájila projekt vzdělávání určený pro zvolené komunální zastupitelé, dále pro členy, kteří v budoucnu mají zájem kandidovat do krajských zastupitelstev.

První běh seminářů a workshopů proběhl 15.4.2011:

INTERNÍ KOMUNIKACE A REGIONÁLNÍ MÉDIA A JAK S NIMI PRACOVAT

Účastníky semináře osobně přivítala tisková mluvčí TOP 09 Alžběta Plívová, která hovořila o nutnosti spolupráce krajů a regionů s tiskovým odborem. Přítomné zastupitele seznámila s hlavními zásadami komunikace s médii a novináři.

Odpolední blok byl určen dvěma konzultantům agentuře Campaigns, kteří se zaměřili jak si efektivně udržovat vztahy s veřejností, jak informovat občany a pracovat na své reputaci a jak vystupovat na veřejnosti. Účastníci semináře si mohli vyzkoušet na praktických příkladech, jak fungují média, jak vytvářet vlastní témata, jak předcházet krizi komunikaci a jak ji řešit.

Druhý kurz byl uskutečněn 6.5. 2011:

ZÁKLADY VEŘEJNÉ ZPRÁVY

Tento kurz byl zaměřen na témata  právního statutu obce, rozdělení činnosti obce. Účastníci kurzu si mohli na konkrétních vzorových příkladech vyzkoušet jednání zastupitelstva, příprava obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

Druhá část kurzu se týkala financování, rozpočtového procese, hospodaření s majetkem obce a jeho spravování. Dále pak komunikace s občany, kulturní a sociální politika obce a samotný marketing obce a principy dobré veřejné správy.

Tento kurz měl velice dobrý ohlas. Vyjádření jednoho účastníka uvádíme:

Dobrý podvečer.

Zároveň děkuji za velmi dobrý seminář v pátek v Ostravě: Co jsem tak poslední dobou absolvoval podobné akce v práci i mimo ni, po dlouhé době to byl opravdu seminář s dobrým tématem a velmi dobrými lektory. Obě dámy byly v daném oboru velmi fundované, na jakoukoliv otázku dokázaly okamžitě odpovědět a celkově jsme získali obrovskou zásobárnu informací i dobrých praktických tipů pro naši další práci. A hodně z toho hodlám použít pro praxi.

Díky, Radan Seidler“