Následky covidové pandemie budou mít zřejmě dlouhodobé dopady do hospodářské situace i sociálního systému v Česku. Zároveň bude úkolem politické reprezentace pro nejbližší období vypořádat se s fiskálními dopady daňových úprav platných od počátku roku 2021 i narůstajícím zadlužením vládního sektoru obecně. Bylo by tedy nanejvýš vhodné řešit tyto problémy systémovými úpravami daňového a sociálního systému, přičemž zavedení občanského důchodu by bylo dlouhodobým systémovým opatřením posilujícím aspekt spravedlnosti a snižujícím administrativní náročnost daňového a sociálního systému v ČR.

Co je občanský důchod, jak by zefektivnil sociální systém a ovlivnil fiskální výdaje ve svém policy paperu řeší autor Jaromír Drábek.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: