Koncepty chytrých měst jsou aktuálním a moderním přístupem ke zkvalitňování života ve městech. TOPAZ ve spolupráci v pardubickou TOP 09 přiblížil tuto problematiku veřejnosti na konferenci s veřejnou debatou 10. dubna.

Tisková zpráva:

Koncepty chytrých měst jsou aktuálním a moderním přístupem ke zkvalitňování života ve městech.  TOP 09 nesouhlasí s připravovanou smart city strategií v Pardubicích a nabízí zkušenosti z jiných měst a kompetentní odborníky k její změně. TOP 09 přiblížila tuto problematiku veřejnosti na konferenci s veřejnou debatou.

Na celostátní úrovni se TOP 09 tématu chytrých měst věnuje již několik let a nabyla v něm silnou kompetenci. Pozitivním příkladem je město Brno, kde zástupce TOP 09 působí v pozici náměstka pro Smart cities a samotné Brno je součástí několika velkých mezinárodních projektů.

Pardubická koncepce smart city se teprve rodí a její přípravu provází mnohé debaty. „Využití konceptu smart cities v Pardubicích je obrovskou příležitostí, která může zkvalitnit život ve městě a ušetřit mnoho nákladů. Ale současná strategie města je spíše výčtem konkrétních technických řešení, než uceleným plánem budoucího rozvoje s jasnou vizí a postupem. Proto jsem strategii v této podobě nepodpořil,“ uvádí Michal Sláma, předseda komise pro strategii města Pardubice a vědecký pracovník královehradecké univerzity. „Město by tak sice nakoupilo chytré technologie za miliony, ovšem efekt pro zlepšení života obyvatel města by nebyl adekvátní,“ dodal Michal Sláma, který byl jedním z řečníků konference, která měla tuto problematiku přiblížit občanům města.

Konference Chytré město Pardubice proběhla 10.4. v Domě Techniky v Pardubicích. Akci uspořádala TOP 09 Pardubický kraj ve spolupráci s politickým institutem TOPAZ. “Cílem konference bylo vysvětlit pojem Smart Cities široké veřejnosti, seznámit ji s realizovanými projekty v jiných městech a ukázat benefity chytrých řešení pro obyvatele města,“ zdůvodňuje uspořádání konference Michal Pilař, předseda TOP 09 Pardubický kraj. Když veřejnost porozumí výhodám smart cities, bude více sledovat přípravu jednotlivých projektů, zapojí se s vlastními nápady a dohlédne na co nejlepší nastavení a realizaci projektů, myslí si Michal Pilař.

Nutnost co nejlepšího výchozího nastavení potvrdil i další z řečníků konference Pavel Jílek, předseda komise Smart city rady města Brna. Jako povedený příklad z praxe uvedl známý brněnský portál brno2050.cz, díky kterému proběhlo množství veřejných debat, vyladění priorit, cílů, včetně nastavení oblastí zájmu a ukazatelů výkonnosti. Dlouhodobě se Brnu podařilo realizovat například datový portál data.brno.cz, zajímavý projekt participativního rozpočtu nebo elektronickou identitu BrnoiD, která zjednodušuje přístup ke službám města.

Koncept smart cities je vždy spojen s chytrým využitím různých dat, kdy pomocí spojení zdánlivě nesourodých dat dosáhneme nečekaných, pozitivních výsledků. Zpřístupněním anonymizovaných dat z jednotlivých systémů veřejnosti podnítíme přirozenou tvořivost vývojářů. Pozitivním příkladem takové praxe je například systém IRIS, zobrazující aktuální polohu vozů MHD nebo populární navigační systém od Google. Samozřejmostí ale musí být bezpečnost dat a jejich anonymita, reaguje na datový portál Brna a jednu ze sporných otázek připravované pardubické koncepce Michal Sláma.

TOP 09 nabízí své kompetence při zavádění smart cities přístupů v Pardubicích. Chce ale klást důraz na správné nastavení strategie, efektivitu, prospěch veřejnosti a bezpečnost při nakládání s daty.

 Ondřej Müller, krajský manažer