TOPAZ vydal vítězné práce 3. kola studentské soutěže Karla Schwarzenberga.

Všechny tři elektronické publikace si můžete  přečíst zde: 

Kateřina Ochodková – Uzavírací klauzule jako problém ústavního práva

Katka Vavřinová – Aplikace konceptu agent-principál na Úřad evropského veřejného žalobce

Barbora Janková  – Problematika fenoménu „hate speech“ v kontextu Úmluvy