Korespondenční volbu jsem jako poslanec navrhoval už v roce 2015 s jedním jediným úmyslem – usnadnit možnost volit Čechům pobývajícím v zahraničí. Už tehdy se to týkalo zhruba 300 000 z nich. Dnes už se počet Čechů žijících v cizině v podstatě zdvojnásobil. Za mě je více než nutné umožnit občanům ČR stejné podmínky volby jako mají ti, kteří žijí přímo v České republice. Možnost využívat korespondenční volby se týká všech, kteří se v době voleb nachází za hranicemi – ať už to jsou studenti nebo pracující.

Volba pro naše občany v zahraničí je v současné době více než složitá. Lidé musí podniknout dvě cesty na zastupitelský úřad, aby byli schopni volit. To přeci není normální, není to ekologické, a navíc je to pro některé velmi drahé. Ti, kteří si to prostě nemohou dovolit se tak voleb nakonec ani nezúčastní. Úřady jsou ve většině případů pouze v hlavním městě a v zemích jako je USA, Kanada, Austrálie nebo i „jen“ evropské Švédsko to znamená cestovat stovky až tisíce kilometrů daleko. Nejen že je to časově náročné, ale často za to lidé dávají poměrně velké částky, aby se tam vůbec dostali.

I před těmi devíti lety jsem sbíral příběhy od lidí, kteří žijí v zahraničí a kterým finance nebo vzdálenosti jsou velkou překážkou pro výkon jejich základního práva – tedy volby. Například Petr z Trollhättanu ze Švédska mi to popsal velmi přesně: „O naší situaci myslím dostatečně vypovídá fakt, že než volit na ambasádě, je pro nás jednodušší letět do Česka a volit tam.” A takto smýšlejících Čechů jsou za hranicemi. Alespoň teda ti, co chtějí volit.

Přitom korespondenční volba je poměrně jednoduchá praxe, která běžně funguje ve většině evropských zemí a Česká republika by neměla být výjimkou. Voliči díky tomu nemusí cestovat až k volebním urnám, ale jednoduše svůj hlas pošlou poštou. Jednoduše by to mělo vypadat tak, že volič do jedné hlasovací obálky vloží volební lístek, ke kterému do celé doručovací obálky přiloží ještě identifikační lístek, kterým potvrdí, že hlasoval on sám. Odesílá to právě na ambasádu v dané zemi, která to následně zpracuje podle daných předpisů.

Od opozice momentálně často slýcháme spoustu nesmyslů, kterými se snaží od korespondenční volby odrazovat. Straší ohrožováním demokracie nebo rozporem s Ústavou. Já osobně nevidím žádné ohrožení demokracie v tom, že právoplatným občanům ČR usnadníme možnost jít volit, naopak. Opozice dle mého moc dobře ví, že hlasy občanů ze zahraničí by pravděpodobně ve většině šly spíše vládním stranám, což se jí nehodí. Nebo další výroky o tom, že není normální, aby rozhodovali lidé, kteří ani nežijí v ČR jsou samozřejmě také mimo. Češi, kteří nežijí v ČR rozhodovat stejně mohou, korespondenční volba jim to prostě jen usnadní.

Korespondenční volbu jsme v TOP 09 slíbili jako jeden z našich hlavních cílů a slib splníme, i když kvůli přehnaným obstrukcím opozice budeme tento týden ve sněmovně i přes noc. Za usnadnění volby pro naše občany v zahraničí to zkrátka stojí.

MAREK ŽENÍŠEK, PŘEDSEDA ZAHRANIČNÍHO VÝBORU A POSLANEC TOP 09, FORUM24, 17. 1. 2024

 

Jakub Charvát: „Proč mají mít krajané v zahraničí stejná práva jako my, když tady nežijí a neplatí daně?“: korespondenční volba a současná česká politika