Pod hlavičkou TOPAZu a Wilfried Martens Centre for European Studies vznikl tento manuál, který srozumitelně vysvětluje, jak se tvoří efektivní kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které máme v posledních letech k dispozici. Intuitivní vedení kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které máme v posledních letech k dispozici.

Stáhnout