Česko-německý program pro mladé profesionály (The Czech-German Young Professionals Program – CGYPP) přijimá nové účastníky. Jste mladým profesionálem s minimálně tříletou praxí, plynnou angličtinou a silným zájmem o mezisektorovou a přeshraniční spolupráci?

Česko-německý program pro mladé profesionály 2017

CGYPP byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru, kteří se chtějí veřejně angažovat a cítí zodpovědnost za společnou budoucnost vztahů obou zemí v Evropě.

Tématem letočního ročníku je Solidarita, stabilita a bezpečnost s postfaktické době.

Program se skládá že tří intenzivních čtyřdenních workshopů:

  1. Praha (30. 3. – 2. 4. 2017)
  2. Berlín (8. 6. – 11. 6. 2017)
  3. Přeshraničí studijní cesta (7. 9. – 10. 9. 2017)

Detailní informace o programu naleznete v přiloženém programu.

Máte o tento projekt zájem? Zašlete průvodní dopis v anglickém jazyce (max. 2 stránky) společně s vaším strukturovaným životopisem, a to do 15. února 2017 na e-mail: zuzana.lizcova@amo.cz (česká koordinátorka projektu)

Vybraní zájemci budou vyzváni k zaplacení účastnického poplatku ve výši 150 EUR (50 EUR za jeden workshop), CGYPP hradí zajištění programu, cestovní náklady, ubytování a stravu.

Projekt organizuje Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín a probíhá díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a českému zastoupení Hanns Seidel Stiftung.

Stáhnout