Orgány EU a evropské politické strany musí uznat a lépe pochopit rostoucí úlohu měst. Tento příspěvek se zaměřuje na to, jak Evropská lidová strana (European People’s Party, EPP) a její členské strany mohou učinit krok právě tímto směrem, budou-li reagovat na některé výzvy, jimž čelí střední městské třídy. Tato skupina občanů bývala součástí voličského jádra EPP, ale v posledních letech se stále více kloní k liberální nebo zelené levici.

Jak může EPP získat zpět městské voliče, aniž by si odcizila ty, kteří žijí na venkově nebo v menších městech? Podle autora policy paperu Konrada Niklewicze je nejslibnější cestou vpřed určit a řešit klíčové výzvy, jimž města a jejich obyvatelé čelí. Problémy vyžadují nějakou reakci na úrovni EU, neboť vzhledem k jejich závažnosti je nelze řešit pouze opatřeními přijatými národními státy.

Konkrétní obsah agendy by musel být sestaven v rámci procesu konzultací zdola nahoru, nicméně lze již v tuto chvíli jako slibná východiska doporučit následující prioritní oblasti:

    • Podpořit vytvoření nového Fondu EU pro města
    • Připravit města, aby čelila změně klimatu
    • Řešit krizi v oblasti bydlení ve městech

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: