Lidé v celé Evropě jsou vystaveni útrapám. Bojí se, že onemocní, sužuje je nejistota ohledně vlastní ekonomické budoucnosti a stále se obávají o stav svých rodičů a prarodičů. Na muže a na ženy však tato krize dopadá jinak. Například zatímco na covid-19 tragicky umírá více mužů než žen, v předních liniích personálu, který poskytuje péči, je více žen, přičemž ženy tvoří téměř 80 % zdravotnických pracovníků, 76 % ze 49 milionů pečovatelského personálu a 82 % pokladních v rámci EU. Dopad tohoto viru na muže a na ženy je odlišný. Chceme-li pracovat na pocovidové obnově, která bude prospěšná pro všechny lidi, musíme tento základní rozdíl uznat a přizpůsobit mu naši reakci.

Takto uzpůsobenou reakci je třeba uplatňovat jak pro pracovníky v první linii, tak pro ty, kteří uvízli doma během omezení volného pohybu osob. Z dostupných informací vyplývá, že počty případů domácího násilí prudce vzrostly. Kromě toho byly ženy zataženy do role nepřetržité 24hodinové péče, často ve spojení se zaměstnáním na plný úvazek. Přestože se manželé a partneři během této pandemie podílejí na chodu domácnosti více než kdykoli předtím, mnoho žen bylo nuceno pracovat dlouho do noci, aby dohnalo práci, kterou během dne zameškaly, vzhledem k tomu, že jim přibyla nepřetržitá povinnost domácí výuky s dětmi a péče o ně.

Role žen během této krize jsou četné a jejich zkušenosti jsou různé. Avšak skutečnost, že se to děje ve stavu určitého vakua, bez vnějších zásahů, nám dává příležitost jasně vidět, v čem problémy spočívají. Nyní musíme usilovat o změnu. Řešení každé z těchto výzev je morálním imperativem: pokud si máme v naší společnosti skutečně vážit žen, je naší povinností v následujících oblastech přikročit k akci. Musíme však také vzít v úvahu, že taková akce – spočívající v tom, že ženy postavíme do centra pozornosti při evropské obnově – bude mít také obrovské ekonomické výhody, které budou hrát důležitou roli při návratu našich křehkých společností k růstu.

Poslankyně Evropského parlamentu a bývalá místopředsedkyně vlády Irska, Frances Fitzgerald, doporučuje:
  • Tuto krizi však můžeme využít jako příležitost k vybudování udržitelnější ekonomiky. Potenciální zisky ze zapojení žen v oborech digitální technologie, umělé inteligence a STEAM (přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematika) představují v evropské ekonomice zvýšení HDP o 16 miliard eur.
  • Jakmile začneme znovu otevírat podniky v celé Evropě, je pravděpodobné, že naše neúnosně vysoká nezaměstnanost neklesne tak dramaticky, jak se zvýšila. Musíme využít dovedností, které ženy mají, a podnítit účast žen v těchto klíčových odvětvích. Evropská průmyslová strategie, kterou Evropská komise navrhla v březnu 2020, je v tomto ohledu ideálním nástrojem, který pro tento účel musíme dále využívat.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: