Tento paper se zaměřuje na dvě partikulární témata možného prohloubení spolupráce mezi visegrádskou čtyřkou a západním Balkánem – veřejnou a ekonomickou diplomacii.

Autor policy paperu, Jiří Němec, doporučuje:

• Visegrádská skupina by měla v regionu západního Balkánu propagovat a prosazovat demokratické, evropské a transatlantické hodnoty, stejně jako strategickou potřebu integrace tohoto regionu do evropských a transatlantických struktur. V4 zapůsobí jako most mezi Evropou a Balkánem, opět podnítí zájem cílového regionu o evropskou integraci a uvědomění Evropy o strategickém významu B6.

• Visegrádská skupina by měla sama představit a podporovat projekty týkající se posilování lokálních západobalkánských kapacit v oblasti mediální gramotnosti, kyberbezpečnosti a resilience vůči zahraničním informačním a vlivovým operacím, stejně jako vlastní alternativu v oblasti zahraničních investic třetích mocností spojených s kolaterálními soft power dopady. Za tímto účelem by V4 měla představit vlastní platformu business to business spolupráce propojující oba regiony.

• Visegrádská skupina by měla zhodnotit svou dosavadní oficiální rozvojovou pomoc, nalézt průniky společného zájmu a ty povýšit z bilaterální úrovně jednotlivých států na kooperaci region–region.

• Visegrádská skupina by měla aktivně využít svou vlastní tranzitivní a transformační zkušenost a se zeměmi západního Balkánu sdílet know-how, best practiceslessons learned v politické, sociální i ekonomické oblasti.

• Visegrádská skupina by měla zaujmout jednotný politický postoj k otázce Kosova, a to bez ohledu na vnitřně rozdílné bilaterální politické přístupy. Tento postoj by měl podporovat mírové a úplné postkonfliktní urovnání. V4 zaujme přiměřeně rezolutní postoje ke stranám zúčastněným v dialogu Bělehrad–Priština.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: