Seminář pro komunální politiky, kandidáty komunálních voleb a zájemce o komunální politiku, konaná v Jihlavě, Ostravě, Brně, Plzni, středních Čechách, Praze a Liberci.

Od dubna do června 2014 jste měli možnost zúčastnit se série vzdělávacích seminářů vedených tiskovým oddělením centrální kanceláře a externím lektorem Petrem Gabalem na téma práce s médii.

Účastníci se vzdělávali na poli medializace. Zjišťovali, jaká klíčová témata vyzdvihovat, CO a JAK nejlépe říci skrze média. Zaměřili se i na princip zjednodušování zpráv, psaní tiskových zpráv, používání různých druhů médií – noviny, web, facebook, setkání.

Další oddíl vzdělávacího semináře byl zaměřen na načasování a zaměření témat. Hledání pomoci u krajských manažerů, tiskového oddělení a volebního týmu.

Ještě před obědem tiskové oddělení školilo účastníky v komunikaci s novináři a médii, ale i v komunikaci s veřejností.

Odpolední část programu byla věnovaná fungování médií, práci novinářů a vnímání konzumentů.

Nechyběla ani část ryze praktická, kdy si účastníci semináře vyzkoušeli simulované rozhovory a následnou zpětnou vazbu, zaměřenou na artikulaci, tempo řeči a odstraňování slovní hlušiny.