TOP 09 dostála své pověsti lídra mezi ostatními politickými stranami na poli využití sociálních sítí a vzdělávací platforma TOPAZ uspořádala další workshop „Like pro TOPku“, tentokrát s pořadovým číslem 3.

Celodenní workshop, konaný 6. září v Praze na Újezdě, byl rozdělen do čtyř bloků, ve kterých se dostalo opravdu na každého zájemce o efektivní komunikaci na sociálních sítích. Ať už se jednalo o začátečníka, pokročilého uživatele nebo „experta“. Pro všechny bylo určeno jediné poselství: Pochopit principy fungování na sociálních sítích a umět je správně využít.

První blok, tedy začátečníci, základní uživatelé facebooku a twitteru, měli možnost seznámit se s rolí správců stránek, s technikou a pravidly přidávání příspěvků a dokonce zabrousili i do základů reklamy a využití statistických nástrojů na facebooku.

Ti, kteří si již připadali takzvanně „pevnější v kramflecích“ čelilli složitějším úkolům. Učili se vyhodnocovat úspěšnost obsahu svých stránek, nastavovat a cílit reklamu, plánovat obsah, ale také upravovat fotky nebo například tvořit infografiky.

Skupina expertů, tedy těch, kteří již všechno umí a používají, se specializovali na ukázky úspěšného webu. Tento blok vedl David Brada, kreativec a tvůrce řady kampaní TOP 09. Zájemcům ukázal to, jak by měl vypadat úspěšný obsah sociálních sítí, a kde se inspirovat.

Místo se dostalo i na osobní konzultace, rady ohledně osobních kampaní a dalších.

Workshop se opět, jako každoročně, u účasníků a zároveň zájemců o inovaci a inspiraci setkal s úspěchem.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit nabízíme videozáznam celé konference: