Série seminářů TOPAZu pro komunální politiky, kandidáty komunálních voleb a zájemce o komunální politiku, konaná ve středních Čechách, Olomouci, Hradci Králové a Karlových Varech.

Od dubna do června 2014 jste měli možnost zúčastnit se série vzdělávacích seminářů vedených PhDr. Danou Potočkovou na téma komunikace, vyjednávání a řešení sporů.

Účastníci v Praze, Olomouci, Hradci Králové a Karlových Varech se učili rozpoznávat a nakládat s osobnostními rozdíly v komunikaci a vyjednávání. Stanovovat si vyjednávací strategie spolupráce. Mapovat zájmy druhé strany „sporu“ a hodnotit dopad pozitivních a negativních emocí na průběh a výsledek jednání. Po krátké přestávce se věnovali procesu řešení sporů a základům mediace.