Strana jej spustila již na začátku letošního roku, nyní do něj ale nově vstupují i výrazné osobnosti

Intenzivnější vzdělávání a vlastní odborný think-tank – to má pro TOP 09 zajišťovat vlastní projekt TOPAZ. Strana jej spustila již na začátku letošního roku, nyní do něj ale nově vstupují i výrazné osobnosti. Členy správní rady TOPAZu se totiž stávají přední odborníci jako Miroslav Zámečník, Zdeněk Tůma, Ivan Mikloš a další.

TOPAZ by měl být inkubátorem nových myšlenek, alternativních názorů a zároveň prostorem pro práci expertů. Očekáváme od něj, že bude nejen nastolovat témata, ale také nabízet vlastní řešení,“ říká místopředseda TOP 09 a předseda představenstva TOPAZu Marek Ženíšek.

TOP 09 stála o to, aby v jejím think-tanku zasedli významní odborníci z vícero společensko-vědních oblastí. Správní radu TOPAZu tak budou tvořit Ivan Mikloš, slovenský ekonom a ministr financí v kabinetu Ivety Radičové, rektor Vysokého učení technického v Brně Karel Rais, bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, Martin Kovář, ředitel Ústavu světových dějin FF UK, člen NERVu – někdejší zástupce Česka ve Světové bance – Miroslav Zámečník, sociolog Hynek Jeřábek a španělský historik Jose Manuel Serrano Alvarez.

TOPAZ by měl v první řadě přispívat k vytváření jasných a čitelných programových témat,“ vysvětluje místopředseda TOP 09 a člen správní rady Marek Ženíšek a dodává: „Vedle dlouhodobé koncepční debaty o celospolečenských otázkách zajistí TOPAZ pokračování vzdělávacích aktivit, které v TOP 09 probíhají už od loňského roku.“ Právě propojení vzdělávání s činností think-tanku je ve většině západoevropských zemí obvyklé. „Například i Rakouská lidová strana má svoji Politickou akademii,“ zmiňuje příklad ze sousedního státu Marek Ženíšek.

TOPAZ tak bude aktivně propojovat činnost odborníků, politiků, akademické sféry s jednotlivými kraji i regiony, ale i s nestranickou veřejností. Jeho součástí se stanou i expertní komise TOP 09,“ doplňuje Marek Ženíšek.

Loni TOP 09 investovala do vzdělávacích aktivit nejvíce ze všech parlamentních stran, tedy 1,7 milionu. Letos by částka měla být stejná a právě nyní probíhá série vzdělávacích seminářů pro kandidáty do krajských zastupitelstev a do Senátu.

Vznik think-tanku ale nebude vytvářet žádné nároky na rozpočet TOP 09. Organizace bude financována pomocí fundraisingu. Další zdroje by měly přicházet ze soukromé sféry. TOPAZ se hodlá ucházet také o granty ze zahraničí i z tuzemských institucí.

Projekt TOPAZ má formu občanského sdružení. Členy představenstva jsou Helena Langšádlová, Jan Vitula, Jan Husák a Terezie Radoměřská. Výkonným ředitelem se stal Ondřej Kolář, tajemník předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga.

Alžběta Plívová, tisková mluvčí TOP 09